Via onderstaande knoppen kunt u een aanvraag te doen bij de ‘Van der Hucht De Beukelaar Stichting’ voor een bijdrage in de kosten van uw project.

Welke aanvragen komen in aanmerking

Om te bepalen of uw project binnen onze doelstellingen valt verzoeken wij u onze richtlijnen voor een aanvraag eerst goed door te lezen. Alleen aanvragen die aan onze doelstellingen voldoen komen in aanmerking. Lees deze dus goed. Verder verzoeken wij u het aanvraagformulier volledig en juist in te vullen, alleen aanvragen die volledig en juist ingevuld zijn vergezeld van een begroting worden in behandeling genomen.

Wie kan een aanvraag doen?

U kunt een aanvraag doen als uw project bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid en welzijn van mens en dier en hun leefomgeving. De ‘Van der Hucht De Beukelaar Stichting’ is een relatief klein fonds en kleinschalige projecten met een direct resultaat en/of projecten die in belangrijke mate gebruik maken van inzet van vrijwilligers hebben onze voorkeur.

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

De stichting heeft een vaste selectieprocedure om ervoor te zorgen dat bijdragen terechtkomen bij projecten die het beste passen bij de doelstellingen van het fonds. U maakt vooraf de keuze of u een aanvraag doet die betrekking heeft op dieren of op mensen. In de richtlijnen leest u welke eisen wij aan een aanvraag in deze afzonderlijke categorieën stellen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u één van de onderstaande digitale aanvraagformulieren volledig in te vullen en, samen met een begroting en eventuele andere bijlage(n) te verzenden. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met een afschrift uw aanvraag.

Wanneer kunt u aanvragen?

Uw aanvraag moet uiterlijk 1 maart door ons te zijn ontvangen.

Het bestuur van de stichting beoordeelt één keer per jaar de binnengekomen aanvragen. In principe is dit medio april. Binnen zes weken na de beoordeling ontvangt u schriftelijk bericht of uw aanvraag is gehonoreerd of afgewezen.