De Stichting organiseert of initieert geen activiteiten, anders dan het toekennen van financiële bijdragen aan projecten van derden.

Op dit moment kunt u geen aanvraag indienen.