Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Th.P. Sinnige, voorzitter
D.R.M. Scholtz, penningmeester
P. van Ollefen, secretaris
K.S. Roest
J.T. Lumeij
C.F. van Spanje

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van hun functie.