Richtlijnen voor beoordeling aanvragen

  1. Projecten dienen te zijn ingediend gebruik makend van het digitale aanvraagformulier in de hiervoor aangegeven openstellingsperiode.
  2. De begunstigde dient (bij voorkeur) een in Nederland gevestigde rechtspersoon te zijn. Bij de aanvraag dient een kopie van een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten van de rechtspersoon meegestuurd te worden.
  3. Aanvragen komen in principe alleen in aanmerking voor eenmalige bijdragen. Eventueel volgende aanvragen vereisen hernieuwde beoordeling. Bijdragen aan van tevoren aangekondigde lang lopende projecten kunnen over meer jaren worden verdeeld.
  4. Kleinschalige projecten met inzet van voornamelijk vrijwilligers met een grote persoonlijke betrokkenheid hebben de voorkeur. Personele kosten komen in principe niet voor subsidie in aanmerking.
  5. Projecten met betrekking tot dieren kunnen zich richten op de instandhouding van wilde soorten of hun leefgebied, op gezondheid en welzijn van dieren, op educatie, onderzoek of publicaties die deze doelstellingen bevorderen, dan wel op de interactie tussen mens, dier en hun natuurlijke leefomgeving. Bij onderzoek naar dieren moet de wetenschappelijke basis in de aanvraag geborgd zijn, zoals bedoeld in de Wet op de Dierproeven (1977). De opvang van dieren wordt niet ondersteund.
  6. Projecten met betrekking tot mensen kunnen ten goede komen aan lichamelijk, geestelijk of economisch zwakkere mensen of groepen. Individuele hulpverlening komt in principe niet voor subsidie in aanmerking.