Welzijn van Mens en Dier

De ‘Van der Hucht de Beukelaar Stichting’ heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doen wij door het verstrekken van financiële bijdragen aan kleinschalige projecten van derden, bij voorkeur waar sprake is van inzet van vrijwilligers.

De Stichting organiseert of initieert geen activiteiten, anders dan het toekennen van financiële bijdragen aan projecten van derden.

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage?

Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage van onze stichting? Lees dan goed onze richtlijnen voor toekenning op deze website. Wilt u daarna een aanvraag doen? Dan kan dit via ons digitale aanvraagformulier in de perioden dat deze opengesteld is. Aanvragen die ons op een andere wijze bereiken, worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur van de stichting beoordeelt minimaal één keer per jaar de ingediende aanvragen. Bij wijze van uitzondering kan het bestuur in het najaar een extra aanvraagronde instellen. Wij melden dat dan op deze website.

De aanvraagronde loopt van 1 januari tot en met 1 maart. Er is vooralsnog geen extra aanvraagronde in 2024 voorzien.

Meer over onze werkwijze leest u in ons meerjarig beleidsplan