Subsidie aanvraag mens : Inzending # 292   
Uniek ID
HBM-292-314606-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 2.000,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting JW Support
Adres
Van Halewijnlaan 225
Voorburg 2274 TH
Map It
Website
www.jwsupport.nl
KvK-nummer
27290708
IBAN-nummer
NL63 ABNA 0980473098

Gegevens contactpersoon

Naam
Joke Wittekoek
Telefoon
0703477620
E-mailadres
whitecake@jwsupport.nl
Wat is de naam van uw project?
Opvang, onderwijs en vakopleidingen in de Sloppenwijken van Dhaka.
Wat wilt u met dit project bereiken?
Wij steunen kleinschalige projecten in Bangladesh: het kindertehuis met 30 straat- en weeskinderen, een school in één van de krottenwijken van de hoofdstad Dhaka en diverse jongeren met een vervolgopleiding, zodat ze meer kans op werk hebben.

Onderwijs is een belangrijke pijler om de zwakken in de samenleving een steuntje in de rug te geven. Lager onderwijs is vrijwel gratis, maar middelbaar onderwijs en met name het examengeld wordt steeds duurder.

Onderwijs is een belangrijke stap in de ontwikkeling van jongeren en hun toekomst. Na een goede opleiding zijn ze in staat een baan te vinden, waardoor ze kunnen bijdragen aan het levensonderhoud van hun gezin en familie.

De Corona crisis heeft in Bangladesh geleid tot enorme problemen bij de arme onderlaag. Velen zijn tijdelijk naar familie op het platteland. Het leven in de stad is veel te duur als je zonder werk komt te zitten. Geen werk, geen inkomen en derhalve geen eten.

De school in de sloppenwijk bijvoorbeeld heeft minder kinderen dan voorheen, maar we hopen natuurlijk dat we in de toekomst weer voor velen een rots in de branding kunnen zijn.

Het project in Savar is gewoon open gebleven in tegenstelling tot vele andere opvanghuizen. Hoewel de scholen langdurig gesloten waren, konden de kinderen blijven studeren en kunnen zij nu met vertrouwen hun examens tegemoet zien.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
De bijgevoegde aanvraag bestaat uit de volgende projecten:
1. Opvang, begeleiding en onderwijs voor 30 kinderen in het Kindertehuis Savar. Daarnaast
worden er nog eens 20 jongeren geholpen met school en/of examengeld.
2. Onderwijs voor 200 meisjes Lef for Life school
3. Huiswerkbegeleiding voor kinderen van de Lef for Life school en het kindertehuis Savar
4. Handicraft training voor 30 jonge alleenstaande vrouwen.
In de projectbeschrijving vindt u alle details per project.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Officiële doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen Bangladesh op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg, en voorts alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Concreet bestaat ons doel uit het steunen van een kindertehuis in Bangladesh met 30 straat en weeskinderen, een school in één van de krottenwijken van de hoofdstad Dhaka en het mogelijk maken van een vervolgopleiding voor jongeren, zodat ze meer kans op werk hebben.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Er zijn 4 mogelijkheden om aan bij te dragen (Opvang, begeleiding en onderwijs voor 30 kinderen van het Kindertehuis; Onderwijs voor 200 meisjes van de Lef for Life School; Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de Lef for Life School; of de Handicraft training voor 30 vrouwen). In de bijlage is elk onderdeel uitgewerkt.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 292
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:14
Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:14
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:14
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:33
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 18:24
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:19
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
7 april 2021 op 20:35
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Melding
25 februari 2021 op 13:10
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
25 februari 2021 op 13:10
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
25 februari 2021 op 13:10
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
25 februari 2021 op 13:10
Workflow verstuurd