Subsidie aanvraag mens : Inzending # 275   
Uniek ID
HBM-275-297224-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Scouting Nederland Fonds
Adres
Postbus 210
Leusden 3830 AE
Map It
Website
www.scoutingnederlandfonds.nl
KvK-nummer
41189958
IBAN-nummer
NL75INGB 0674 0932 83

Gegevens contactpersoon

Naam
Michelle Laagewaard
Telefoon
0334960916
E-mailadres
Michelle.laagewaard@scouting.nl
Wat is de naam van uw project?
Alle kinderen op avontuur in de natuur
Wat wilt u met dit project bereiken?
Het doel is om voor kinderen en jongeren met en zonder beperking een breed scala aan activiteiten in het groen mogelijk te maken, zoals ontmoeten, samen spelen, wandelen, sporten, zeilen en om avonturen in het bos en op/in het water te beleven. Door nadrukkelijk in de natuur en op het platteland aanwezig te zijn en zelf dingen te doen en te ontdekken willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Het middel om dit te realiseren is het ‘Avonturenhuis’, een multifunctioneel, duurzaam logeerhuis midden in de natuur op Scoutinglandgoed Zeewolde. Enkele (kwalitatieve) doelstellingen c.q. uitgangspunten:
• De feitelijke realisatie van het Avonturenhuis met 80 gewone slaapplekken en 8 specifieke slaapplekken voor kinderen met een (meervoudige) beperking
• Minimaal 10.000 overnachtingen van jeugd en jongeren per jaar;
• Van deze 10.000 overnachtingen zijn er ongeveer 1.000 van kinderen met een beperking;
• Duurzaamheid is een speerpunt binnen het Avonturenhuis;
• Inclusie vindt, overal waar mogelijk, plaats.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
“Alle kinderen op avontuur in de natuur”, zo luidt de titel van dit plan. Binnen dit plan slaan Scouting Nederland en Scoutinglandgoed Zeewolde de handen ineen om kinderen met en zonder een beperking met elkaar op avontuur in de natuur te laten gaan! Om deze inclusie te bewerkstelligen zal het ‘Avonturenhuis’ op Scoutinglandgoed Zeewolde worden gerealiseerd. In het ‘Avonturenhuis’ kunnen kinderen zonder beperking en kinderen die vanwege hun beperking niet kunnen kamperen samen overnachten. Het huis biedt de kans om vriendjes en vriendinnetjes te maken en samen spelenderwijs talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, uitwisseling en een groter sociaal netwerk. Belangrijk voor kinderen voor wie buiten spelen en het ontmoeten van andere kinderen niet altijd vanzelfsprekend is.

Het Avonturenhuis wordt toegankelijk gemaakt, zodat de kinderen met een beperking overal kunnen komen. Er worden in het ‘Avonturenhuis’ slaapkamers gerealiseerd die aangepast worden op het gebruik van kinderen met een beperking. Ze worden ingericht met o.a. mobiele tilliften, hoog/laagbedden en plafondliften. Zo kunnen kinderen zonder beperking en kinderen die vanwege hun beperking niet kunnen kamperen samen overnachten. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken die ook ingericht en aangepast dienen te worden op de doelgroep.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Met het Avonturenhuis wordt mens en dier samengebracht in de natuur. Binnen deze samensmelting wordt van mens en dier wordt in het bijzonder ingezet op de integratie van kinderen met een beperking. Iedereen moet de mogelijkheden krijgen om te kunnen genieten van de natuur en daarbinnen wordt niemand uitgesloten. Wij denken dat dit doel overeenkomstig is met het doel en de uitgangspunten van uw stichting
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
De kosten van de bouw van het ‘Avonturenhuis’ worden gefinancierd door o.a. de Nationale Postcode Loterij, Provincie Flevoland, het Gehandicapte Kind, gemeente Zeewolde en particulieren. Voor de kosten van een aangepaste slaapkamer is er nog wel financiering nodig. De kosten hiervan zijn € 108.350,- en een specificatie hiervan treft u aan in de toegevoegde projectbegroting. Mocht u een eventuele bijdrage oormerken aan een onderdeel uit deze begroting dan vernemen wij dat graag.

Door onder andere een eigen bijdrage, Lions en diverse sponsoren en fondsen is er al € 76.250,- bijeengebracht. Dat resulteert in een tekort van € 32.100,- en hiervoor doen wij een beroep op fondsen, waaronder de uwe. Ziet u mogelijkheden om bij te dragen aan dit unieke inclusieproject in de natuur?
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 275
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:21
Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:21
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:21
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:47
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 19:16
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:46
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Begroting meer dan € 100000
Caroline
7 april 2021 op 23:22
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: groot. bouwkosten
Melding
11 februari 2021 op 10:07
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
11 februari 2021 op 10:07
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
11 februari 2021 op 10:07
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
11 februari 2021 op 10:07
Workflow verstuurd