Subsidie aanvraag mens : Inzending # 270   
Uniek ID
HBM-270-567038-2018
Klaartje
B
Petra
B
Caroline
B
Commissie status
B
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Battle4kids
Adres
Laakse Laan 13
Zutphen 7207NA
Map It
Website
www.battle4kids.nl
KvK-nummer
61053139
IBAN-nummer
NL42RABO0187462372

Gegevens contactpersoon

Naam
Erik Hofmans
Telefoon
0636104716
E-mailadres
info@battle4kids.nl
Wat is de naam van uw project?
Buddy Obstacle Run voor iedereen toegankelijk
Wat wilt u met dit project bereiken?
- Faciliteren van onderling contact tussen verschillende soorten mensen
- Bewerkstelligen van integratie in de samenleving voor mensen met een beperking en de kwetsbare kinderen in de samenleving
- Realiseren van doorstroom van speciale naar reguliere sport voor mensen met een beperking
- Bereiken van zingeving en maatschappelijke betrokkenheid voor de organiserend vrijwilligers
- Vergroten van de leefbaarheid van de samenleving
- Sociale participatie van iedereen in de samenleving
- Bekendheid vergroten van zeldzame kinderziektes en wel de ziekte BATTEN in de Buddyrun Zutphen en IBD bij kinderen in Hummelo en tegelijkertijd via sponsorteams geld ophalen voor een concreet onderzoek.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Door het organiseren van 2 buddyruns in Zutphen en Hummelo en vooral de samenwerking op te zoeken met plaatselijke verenigingen en belangenorganisaties. In Zutphen gebeurd dit met de voetbalvereniging (dit jaar even niet omdat zij een nieuwe kantine krijgen), scouting, kiwanis en aannemers. In Hummelo zijn wij aan het opstarten en werken wij samen met plaatselijke ondernemers en de camping waar start en finish is. Wij zijn nog aan het opbouwen in Hummelo met een vast netwerk. Scholen werken ook mee zoals Saxion en Graafschap college.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Wij staan voor samen creëren en samen beleven en de buddyruns dragen bij aan het feit dat iedereen welkom is en de gehandicapte kinderen/jongeren tegen een gereduceerd tarief geïntegreerd kunnen sporten. Dit project komt dus ten goede aan de zwakkere mens in onze samenleving en verbroedert ook. Integratie is een groot goed. Bovendien behelst de stichting inmiddels 40 vaste vrijwilligers in de kern die bezig zijn met de voorbereiding van deze run. De personele kosten zijn uitermate gering in verhouding tot hetgeen wordt georganiseerd. Op de buddyrun zelf brengen wij ongeveer 200 vrijwilligers op de been van hindernisbegeleider tot buddy van de gehandicapte zelf. Ik denk dat dit project uitermate goed past bij de doelstelling van uw stichting.
Daarnaast zijn er nog andere projecten die door de Stichting
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Dit geldt wordt besteed aan de genoemde posten in de begroting. Nog niet meegenomen in de begroting zijn de te verwachten extra te maken kosten om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van de overheid inzake hygiëne door Covid 19 virus. Onze hoofd veiligheid voor Zutphen is al in gesprek met de gemeente en op basis van de vergunning gaan wij weten welke extra maatregelen wij moeten gaan treffen. Dit zal naar verwachting zeker een onvoorziene post gaan worden maar wij willen niet stil zitten omdat de gehandicapte sporters ook hebben aangegeven te willen komen als de zomer hetzelfde is als in 2020! Wij willen dit tekort kunnen opvangen en ook tegenvallende aantal deelnemers kunnen opvangen omdat in de zomer 2021 de kans nog vrij groot is dat het evenement in zeer afgeslankte vorm mag plaatsvinden en dat publiek en dus horeca inkomsten er niet zullen zijn. Voor Hummelo in oktober 2021 hopen wij weer vol gas te mogen gaan geven! Zie ook www.buddyrun.nl voor een impressie van de 2 obstacle runs die voor iedereen toegankelijk zijn.

Desgevraagd kan ik u nog meer stukken toesturen zoals jaarrekening 2019 (2020 naar verwachting eind februari gereed), jaarverslag, statuten, Anbi status, kvk register, etc. U kunt ook de stukken zelf downloaden en bekijken via https://battle4kids.nl/financiele-gegevens/
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 270
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:23
Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:23
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:23
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:55
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: financiering door lokale ondernemers en gemeente.
Klaartje
8 april 2021 op 19:31
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Bespreken
Petra
8 april 2021 op 09:44
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Grappig ik vond het ook zeer regionaal. Vond het gevraagde bedrag hoog. Vraag mij af of het evenement wel door kan gaan in Coronatijd
Caroline
6 april 2021 op 21:47
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ik twijfel vanwege het wel erg plaatselijke karakter
Melding
5 februari 2021 op 15:13
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
5 februari 2021 op 15:13
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
5 februari 2021 op 15:13
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
5 februari 2021 op 15:13
Workflow verstuurd