Subsidie aanvraag mens : Inzending # 379   
Uniek ID
HBM-379-743044-2018
Klaartje
B
Petra
B
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Beautiful Kidz Namibia
Adres
Waezenburglaan 122
Leek 9351 HH
Map It
Website
www.beautifulkidznamibia.nl
KvK-nummer
01130061
IBAN-nummer
NL53RABO0136311261

Gegevens contactpersoon

Naam
Jennieke Kafuka-Bolier
Telefoon
0594852383
E-mailadres
info@beautifulkidznamibia.nl
Wat is de naam van uw project?
Beautiful Kidz Namibia
Wat wilt u met dit project bereiken?
De omstandigheden van de jongeren, vooral in de wijken waar het team werkt is erg zwaar. Wat zij veelal om zich heen zien is geweld, alcoholmisbruik, armoede, pijn en veel verdriet. De thuissituatie is er één van vechten voor jezelf, en zorgen dat je pakt wat je nodig hebt om te overleven. Op het gebied van onderwijs zijn de kansen om te slagen klein i.v.m. de slechte kwaliteit van het onderwijs. Het maken van juiste keuzes is niet makkelijk wanneer bijna alles wat je om je heen ziet het tegenovergestelde is van wat je eigenlijk zou willen. Wat wij hopen te bereiken is dat jongeren in zullen zien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en door juiste keuzes te maken een beter leven kunnen leiden. Dit zodat zij uiteindelijk een positief verschil kunnen maken in hun samenleving.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de meest blijvend geleerde lessen geleerd worden als je kinderen/jongeren uit hun situatie haalt en naar een positieve omgeving brengt. Dit doen wij door het aanbieden van jeugdkampen die meerdere keren per jaar plaats zullen vinden. In groepen van ongeveer 60 kinderen per leeftijdsgroep gaan de kinderen op kamp in een mooie en relaxte omgeving. Door verschillende activiteiten geven we de kinderen een hele mooie tijd (iets wat ze thuis niet veel meemaken) en daarnaast hope we dat deze jongeren inzien dat er een alternatief is voor het leven dat ze dagelijks leiden. Na ontspannende spellen en het zingen en dansen komt de hele groep bij elkaar en spreekt er iemand over een onderwerp dat relevant is voor de jeugd.

Hierdoor leren de jongeren over normen en waarden en helpt het team hen in te zien dat ze, op lang termijn zelf veel kunnen doen om hun levensomstandigheden te verbeteren. In discussiegroepen wordt doorgepraat over waarden, idealen, relaties en het maken van gezonde keuzes. Tal van onderwerpen worden besproken. Thema’s als HIV/AIDS en het aangaan van seksuele contacten worden niet geschuwd.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Het doel van ons project is om het leven te verbeteren van jongeren/kinderen die in zeer achtergestelde omstandigheden leven. Velen van hen hebben geen eerlijke kans gekregen om succesvol te zijn. Dit komt vaak door een slechte thuis situatie maar daarnaast ook omdat ze geen positieve rolmodellen om zich heen hebben. De groep
kinderen/jongeren waar wij ons op richten leeft in grote armoede en zijn vaak het slachtoffer van misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Het verdrietige is dat slachtoffers vaak daders worden als ze niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Beautiful Kidz hoopt kinderen en jongeren te helpen door het aanbieden van onderwijs en begeleiding. Hiermee hopen wij te voorkomen dat deze kinderen op straat belanden en in een zelfde leefsituatie terecht komen als waarin ze zijn opgegroeid
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Aan accommodatie en lesmaterialen voor de kinderen
Bijlage begroting

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 379
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:29
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:48
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:29
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:56
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: vorig jaar gesteund; we willen een zoekfunctie!!
Klaartje
24 maart 2022 op 20:30
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Dit is onderdeel van een veel groter geheel en allerlei initiatieven. 180 kinderen op kamp...
Caroline
24 maart 2022 op 19:47
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: summier. Al eerder gesteund?
Petra
24 maart 2022 op 17:51
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Melding
28 februari 2022 op 12:26
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
28 februari 2022 op 12:26
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
28 februari 2022 op 12:26
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
28 februari 2022 op 12:26
Workflow verstuurd