Subsidie aanvraag mens : Inzending # 372   
Uniek ID
HBM-372-865964-2018
Klaartje
nog geen waarde
Petra
nog geen waarde
Caroline
nog geen waarde
Commissie status
nog geen waarde
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Natuur en Milieufederatie Noord Holland
Adres
Kleine Tocht 4A
Zaandam 1507 CB
Map It
Website
www.mnh.nl
KvK-nummer
40634265
IBAN-nummer
NL44 TRIO 0379 2202 61

Gegevens contactpersoon

Naam
Mayra Smit
Telefoon
0613988806
E-mailadres
m.smit@mnh.nl
Wat is de naam van uw project?
Het Donker Dichtbij: educatie over nachtnatuur en sterrenhemel.
Wat wilt u met dit project bereiken?
Werelderfgoed Waddenzee is niet alleen de laatste echte natuur van Nederland, maar ook de laatste echte donkerte. Om de donkerte behouden en uit te breiden, hebben we het project Donkerte van de Wadden opgezet, waar dit project Het Donker Dichtbij een onderdeel van is. Kennis verzamelen en verspreiden over nachtnatuur, de sterrenhemel en de rol die donkerte speelt in het welbevinden van men, dier en biodiversiteit in het algemeen, is een voorwaarde om mensen bewust te maken van het belang van donkerte. Deze bewustwording willen we hand in hand laten gaan met het beleefbaar maken van de Duisternis. Hiervoor hebben toeristen en burgers gemakkelijke toegang tot donkerte waarneemapparatuur (zoals telescopen) nodig, en hebben ondernemers, stichtingen, en vrijwilligers toegang nodig tot experts en mensen die donkerte activiteiten kunnen organiseren en leiden. Dit willen we mogelijk maken door het opzetten van een uitleentelescopen netwerk en het creëren van een mooie, makkelijk toegankelijke database van experts en donkerte activiteiten-organisatoren.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
MHN is een samenwerking aangegaan met de RUG om een netwerk van donkerte waarneemapparatuur toegankelijk te maken en om een database van donkerte ambassadeurs op te zetten via inzet van vrijwilligers en jongeren voor het faciliteren van de organisatie van donkerte activiteiten. We doen dit door het opzetten van ong. 13 uitleenlocaties. Geïnteresseerden zijn: de bibliotheken op Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog, in het Hogeland en Eemsdelta, Bungelowpark Suyderoogh, Museum Jan Lont. Op andere locaties zullen we biologische uitleen-waarneemapparatuur zetten (bat detector, nachtvlindervallen, wildcamera). Daarnaast zullen we toegankelijke informatiebrochures bij de uitleenapparatuur beschikbaar maken voor degenen die het lenen, en Instructie-pakketten voor de uitleenlocaties. We zullen:
- Ondernemers benaderen om zich aan te sluiten bij het uitleentelescopen netwerk
- Potentiële donkerte ambassadeurs met expertise in één van de donkerte thema’s werven
- Vrijwilligers trainen/bijscholen tot donkerte ambassadeurs a.d.h.v. onze trainingsmodule
- De database van donkerte ambassadeurs zichtbaar maken op de website in een gemakkelijk te gebruiken database-overzicht
- De zichtbaarheid van het ambassadeurs netwerk vergroten via socials en ondernemers nieuwsbrieven
- We faciliteren het gebruik door toeristische ondernemers
- Trainen jongeren in donkerte thema's i.s.m. IVN
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Er wordt steeds meer bekend over de rol die een donkere nacht speelt in het welbevinden van mens en dier en voor biodiversiteit in het algemeen. Met de toename van lichtvervuiling neemt ook de kennis over de gevolgen ervan toe. Alles in de natuur, inclusief de mens, is geëvolueerd op het voorspelbare ritme van dag en nacht. Het zit in het DNA van alle planten en dieren. Zij zijn afhankelijk van de voortdurende cycli van donker en licht voor hun voortplanting, voeding, slaap en bescherming tegen predatoren. Lichtvervuiling verstoort ecosystemen en ontregelt bioritmen. Ook heeft het voor veel soorten specifieke nadelige gevolgen. Voor insecten heeft kunstlicht een dodelijke aantrekkingskracht, trekvogels verliezen hun navigatiesysteem, prooidieren hun bescherming, nachtrovers hun zicht en de mens, met zijn verbeelding en fantasie, verliest zijn herstellend vermogen, fysiek en psychisch. ’s Nachts houden ons lichaam en ons brein grote schoonmaak. Tegelijkertijd neemt de lichtvervuiling wereldwijd nog steeds toe. Als er niets gebeurt, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk de Melkweg te zien. Werelderfgoed Waddenzee is niet alleen de laatste echte natuur van Nederland, maar ook de laatste echte donkerte. Om dit tegen te gaan, willen we de duisternis beleefbaar maken en bewustwording op gang helpen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
We willen het graag besteden om donkerte uitleen-materiaal als wildcamera's, infrarood camera's, en nachtvlindervallen aan te schaffen. We hebben hiervoor €3000,- Daarnaast willen we vragen of jullie 4 telescopen willen financieren (500 euro per telescoop, dus in totaal €2000,-)
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 372
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:31
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:49
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:31
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Paul
25 april 2022 op 22:30
Verzenden naar stap: : Toekenning bestuur status
Petra
24 maart 2022 op 17:55
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Volgens mij moet deze aanvraag behandeld worden door Dier
Melding
24 februari 2022 op 14:22
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
24 februari 2022 op 14:22
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
24 februari 2022 op 14:22
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
24 februari 2022 op 14:22
Workflow verstuurd