Subsidie aanvraag mens : Inzending # 370   
Uniek ID
HBM-370-437077-2018
Klaartje
C
Petra
A
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Jalihal
Adres
Dorpsstraat 5
Bronnegerveen 9526TC
Map It
Website
www.jalihal.nl
KvK-nummer
17104454
IBAN-nummer
NL25TRIO 0320 1992 07

Gegevens contactpersoon

Naam
Huub Bosse
Telefoon
0599639543
E-mailadres
info@jalihal.nl
Wat is de naam van uw project?
Een Miljoen Bomen 2022
Wat wilt u met dit project bereiken?
Dit zijn de doelen:
1. Er staan, eind 2022, 200.000 nieuwe bomen en struiken, die in goede conditie zijn
2. De vruchtbaarheid van de bodem is vergroot door extra bemesting, mulching etc.
3. Het microklimaat is hierdoor al aan het verbeteren
4. Het agrarisch werken wordt lonend
5. De gezondheid van mens, dier en plant verbetert
6. De sociale samenhang wordt hechter
7. Ook kastendiscriminatie en gender-ongelijkheid zijn plaatselijk afgenomen
8. Het project is, ook dit jaar, door anderen overgenomen
9. Perspectief voor kleinschalige handel wordt zichtbaar. (Maar eerst moeten de gewassen verder uitgroeien)
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Ad 1 en 2. 950 boeren, 25 arme, alleenstaande vrouwen en 25 lokale gemeenschappen planten ieder 200 bomen en struiken op eigen grond. Onze partner Yerala Projects Society (verder YPS) begeleidt dit project intensief met 30 medewerkers. Alle 1.000 deelnemers worden vooraf getraind. Zij worden ook, minimaal twee wekelijks, door de veldwerkers bezocht. Gewassen die het niet halen worden direct vervangen door nieuwe of door zaden. Alle gewassen leveren oogst; voor een beter dagelijks menu en voor verkoop op de lokale markt. Voeding, fruit, kruiden en bloemen (voor verkoop aan tempelbezoekers en voor winning van honing). Zo ontstaat er ook economisch perspectief.
Ad. 3, 4 en 5. Het microklimaat verbetert door schaduw. Ook de bodem wordt koeler. De wind wordt gedempt zodat de verdamping van water afneemt. Zo wordt het werken weer lonend en neemt de gezondheid toe.
Ad 6 en 7. Omdat vrouwen, tempels en scholen ook meedoen stijgt de wederzijdse waardering. Gender-ongelijkheid en discriminatie nemen af.
Ad 8. Nu al wordt het project opgepakt door boeren uit andere dorpen dan de 22 dorpen van ons werkgebied. Dat moet zich ook dit jaar voortzetten.
Ad. 9. Omdat de eerste oogsten zich beginnen af te tekenen krijgen vrouwen een training in het conserveren van oogsten. Hiermee blijven opbrengsten langer beschikbaar en kunnen gedeeltelijk ook beter worden verhandeld.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Ons werkgebied (in het oosten van de deelstaat Maharashtra in India) is heet en droog. De klimaatverandering bedreigt de traditionele landbouw. Steppe-vorming is te verhinderen door het aanplanten van bomen. Het project is in 2018 begonnen met een pilot. In 2019-2020-2021 zijn er, door 3.070 deelnemers 577.300 boompjes en struiken geplant. Net geen 600.000 doordat Covid-19 vertraging heeft veroorzaakt. Er is nooit honing verzameld, nu staan er 90 bijenkasten. De biodiversiteit neemt blijkbaar toe. (Wij zijn te klein om professioneel meten te kunnen betalen.) Dit is een project voor mensen, maar ook dieren en planten worden er mee gediend.
Wij werken met boeren waarvan de meesten arm zijn. De vrouwen die meedoen behoren tot de laagste kaste of zijn kasteloos én zij zijn alleenstaand. Zij worden genegeerd in hun dorp. Nu zien mensen hun aanplant en vragen zij inlichtingen. Zij krijgen een paar vruchten mee of een bosje bloemen uit eigen tuin. Dat is wat er gebeurt: hun waardigheid wordt gevestigd. Die bezoekers doen
het volgend jaar ook mee aan het project. Dat maakt de kans groot dat de kinderen van die bezoeker op de school van YPS komt en dat de hele familie in feite op een wat hoger plan komt te verkeren. Zo werkt YPS veelzijdig aan ontwikkeling.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Wij werven fondsen. Die maken wij, in grote bedragen, over aan Wilde Ganzen. Wilde Ganzen voegt daar een premie aan toe van 50 procent en maakt het totaal over aan YPS. De begroting laat zien dat de loonkosten per persoon minimaal zijn. Dat komt omdat vrijwel iedereen of zelf boer is of ook een andere functie heeft binnen de organisatie van YPS.
De betaling geschiedt in 3 termijnen. YPS betaalt de rekeningen in volgorde van binnenkomst. Wij kunnen uw donatie dus niet direct aan één of enkele kostensoorten koppelen.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 370
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:32
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:50
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:32
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:52
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Groot en meer milieu dan mens
Klaartje
24 maart 2022 op 20:34
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Is geen mens, maar eerder milieu project
Caroline
24 maart 2022 op 19:34
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: te groot
Petra
24 maart 2022 op 17:59
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Samenwerking met Wilde Ganzen is voor mij een pre
Melding
24 februari 2022 op 09:44
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
24 februari 2022 op 09:44
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
24 februari 2022 op 09:44
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
24 februari 2022 op 09:44
Workflow verstuurd