Subsidie aanvraag mens : Inzending # 364   
Uniek ID
HBM-364-642417-2018
Klaartje
B
Petra
B
Caroline
B
Commissie status
B
Bestuur status
A
Bedrag
€ 2.500,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces
Adres
Brechtje Spiegelerf 4
Amersfoort 3813NL
Map It
Website
https://4smilingfaces.com/
KvK-nummer
32148292
IBAN-nummer
NL17INGB0004355693

Gegevens contactpersoon

Naam
Tjitske Weersma
Telefoon
0646348806
E-mailadres
hh@4smilingfaces.com
Wat is de naam van uw project?
Studiebeurzen & huisvesting voor Nepalese jongeren zonder vangnet in 2022
Wat wilt u met dit project bereiken?
4 Smiling Faces wil voorkomen dat de nachtmerrie van gedwongen, liefdeloze huwelijken, te vroege zwangerschappen, arbeidsuitbuiting en/of een leven op straat werkelijkheid wordt voor jonge mensen die de tehuizen die wij ondersteunen moeten verlaten. De enige manier om dat te bereiken is ervoor te zorgen dat zij een goede opleiding krijgen en een vak leren dat zij - ondanks hun uitdagingen en beperkingen - wèl kunnen uitoefenen.

Voor het welslagen van hun opleiding is een veilige plek om te wonen een belangrijke voorwaarde; ook daar willen wij voor zorgen als zij dat zelf niet kunnen regelen. Alleen zo kunnen we de cirkel van wanhoop, uitzichtloosheid en armoede doorbreken.

Wij doen dat in de wetenschap dat deze manier van helpen echt werkt: inmiddels hebben negen van onze beursontvangers hun opleiding succes afgrond. Zij zijn aan het werk en verdienen hun eigen inkomen.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Door bekostiging van een passende opleiding en indien nodig veilige huisvesting gedurende hun studietijd.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Uw richtlijnen zeggen onder andere: Kleinschalige projecten met inzet van voornamelijk vrijwilligers met een grote persoonlijke betrokkenheid hebben de voorkeur. Personele kosten komen in principe niet voor subsidie in aanmerking.

• Ons studiebeurzen & huisvestingsproject is kleinschalig en richt zich alleen op de jonge mensen die de door ons ondersteunde tehuizen moeten verlaten: In Nepal moet dat als ze 18 jaar/volwassen zijn of eerder als ze hun School Leaving Certificate (eindexamen) behalen.
• Een eventuele gift van uw stichting wordt geoormerkt voor besteding aan de opleidingen in kwestie of wordt gebruikt voor woonruimte-huur.
• We weten niet goed hoe we u moeten overtuigen van onze grote persoonlijke betrokkenheid bij het werk van de stichting, anders dan dat we er alles voor over zouden hebben om deze jonge mensen de welverdiende steun in de rug te geven die ze zo hard nodig hebben. Zonder onze steun hebben zij geen enkel perspectief.
• Voor mij – Tjitske Weersma - persoonlijk geldt, dat ik in mijn jonge jaren dergelijke steun kreeg toen ik dat echt nodig had en dat grote geluk wil ik heel graag aan hen doorgeven. Dat verdienen ze.

Uw richtlijnen zeggen bovendien: Projecten met betrekking tot mensen kunnen ten goede komen aan lichamelijk, geestelijk of economisch zwakkere mensen of groepen. Individuele hulpverlening komt in principe niet voor subsidie in aanmerking.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Per jongere is er per jaar 2500 euro nodig voor collegegeld, bijkomende verplichte kosten en huisvesting. Hoe meer geld wij binnen kunnen halen, hoe meer jonge mensen wij kunnen helpen. Uw gift willen wij besteden aan collegegeld, verplichte kosten en passende huisvesting van een van onze jonge mensen, die niemand anders hebben om op terug te vallen.

Bijgevoegd vindt u de begroting en het projectplan.
Bijlage begroting
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 364
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:35
Status: Goedgekeurd

Petra
27 april 2022 op 10:53
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Paul
25 april 2022 op 22:35
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:42
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: relatie van een bestuurslid? Organisatie is vrij groot en met 2500,- steunen we maar 1 kind.
Klaartje
24 maart 2022 op 20:59
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: De begroting is voor maar 1 jongere, waardoor de begroting klein blijft. Hun website toont een grote organisatie volgens mij.
Caroline
24 maart 2022 op 19:16
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: je steunt al snel maar een leerling. Weinig effect?
Petra
24 maart 2022 op 18:11
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: ik mis het vrijwilligers aspect in de aanvraag. Overigens hebben wij deze st. meermaals gesteund
Melding
22 februari 2022 op 17:42
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
22 februari 2022 op 17:42
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
22 februari 2022 op 17:42
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
22 februari 2022 op 17:42
Workflow verstuurd