Subsidie aanvraag mens : Inzending # 362   
Uniek ID
HBM-362-952618-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting JIJ
Adres
Oostzeedijk Beneden 11
Rotterdam 3062VJ
Map It
Website
www.stichting-jij.nl
KvK-nummer
24489315
IBAN-nummer
NL33 INGB 0005 3864 18

Gegevens contactpersoon

Naam
Maaike Van Mol
Telefoon
0610462115
E-mailadres
maaike.vanmol@stichting-jij.nl
Wat is de naam van uw project?
Ervaringsrijker 2022-2023 Het trainen van vrijwilligers ten behoeve van het inzetten van eigen kracht
Wat wilt u met dit project bereiken?
Sinds 2010 biedt Stichting JIJ met circa 100 ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit haar locatie in Rotterdam ondersteuning aan jongeren en volwassenen die te maken hebben met een eetprobleem of eetstoornis. Stichting JIJ richt zich op mensen die kampen met eetproblematiek die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen. Zij vormt een belangrijke schakel in de zorgketen.

Met dit project willen wij nieuwe vrijwilligers bij Stichting JIJ leren hoe zij hun ervaring positief en op een effectieve manier kunnen inzetten. Daarnaast willen we de huidige vrijwilligers graag behouden en hun de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen, opdat zij zich kunnen inzetten gericht op de kwaliteiten die zij hebben. Dit alles draagt bij dat de vrijwilligers hun ervaring om kunnen zetten in ervaringsdeskundigheid. Tevens vinden wij het van belang dat de ondersteuning die wij aan de doelgroep bieden zo goed en professioneel mogelijk is.

Door het ontwikkelen en organiseren van functiegerichte (vervolg)trainingen leren de vrijwilligers hun ervaring om te zetten naar ervaringsdeskundigheid. Daarnaast zal er een training comorbiditeit ontwikkeld worden, omdat het bij mensen met een eetstoornis regelmatig voorkomt dat er meerdere stoornissen tegelijkertijd aanwezig zijn. Ten behoeve van deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het werk van de vrijwillig
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Het organiseren van 20 bestaande trainingsmodules.
Het ontwikkelen en/of organiseren van 12 vervolgmodules naar keuze, bijvoorbeeld de volgende vervolgmodules:
verdieping motiverende gespreksvoering
betekenis van leefstijl in herstel bij eetproblematiek
grenzen stellen en bewaken
informatie, advies en steun (IAS)
comorbiditeit voor ervaringsdeskundigen

Het uitvoeren van 4 intervisies voor ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Het organiseren van 2 BHV-trainingen en 4 BHV-herhalingstrainingen.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Stichting JIJ doet een aanvraag bij uw fonds, omdat we hopen dat de meerwaarde van dit project niet alleen onze kwaliteit van zorg verhoogd, maar ook bijdraagt aan uw doelstellingen. Stichting JIJ draagt door haar ondersteuning bij aan het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van de doelgroep, wat mooi aansluit bij de de doelstelling van uw Stichting
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
De bijdrage zal aan het gehele project (trainingen, vervolgtrainingen, intervisie, BHV) ten goede komen. Maar als uw Stichting specifieke wensen heeft met betrekking tot de besteding van de geschonken bijdrage dan gaan wij hierover graag in gesprek om te bekijken welk deel van het project door uw fonds gefinancierd kan worden.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 362
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:37
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:54
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:37
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:39
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: te groot en eetstoornissen al door veel andere organisaties gesteund.
Klaartje
24 maart 2022 op 21:04
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: grootschalig
Petra
24 maart 2022 op 21:00
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
24 maart 2022 op 19:06
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: training vrijwilligers mensen met eetstoornis
Melding
22 februari 2022 op 10:58
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
22 februari 2022 op 10:58
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
22 februari 2022 op 10:58
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
22 februari 2022 op 10:58
Workflow verstuurd