Subsidie aanvraag mens : Inzending # 358   
Uniek ID
HBM-358-737984-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Mus
Adres
Noorderveld 68
Leerdam 4143VM
Map It
Website
https://www.stichtingmus.nl
KvK-nummer
72414405
IBAN-nummer
NL49 RABO 0332 6944 29

Gegevens contactpersoon

Naam
Anja Verschuren
Telefoon
0615064273
E-mailadres
info@stichtingmus.nl
Wat is de naam van uw project?
Mus, maatschappelijk, uniek, sociaal
Wat wilt u met dit project bereiken?
Binnen dit project willen we het beoogde einddoel van het creëren van een woningcomplex voor beperkte of hulp vragende jongvolwassenen voorbereiden. We zullen daarin alles regelen en gereed maken voor de realisatie van het complex. Om tot de realisatie te komen moeten we de nodige voorbereidende stappen zetten. Dit gaat gepaard met hoge kosten, waarvoor wij als non-profit organisatie (ontstaan vanuit een particulier initiatief) weinig financiële bronnen hebben om uit te putten.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Wonen

We zullen binnen dit voorbereidingsproject zorgen dat de intentieverklaring is getekend door Stichting Mus. Bovendien zullen we een ontwikkelaar Maatschappelijk Vastgoed benaderen en aanstellen. In dit deel van het project maken we een conceptbegroting van de woonkosten voor de toekomstige bewoners. We zullen hierbij een besluit nemen of MUS zelf werkgever wordt om de zorg te leveren of dat MUS een contract met een externe zorgaanbieder zal afsluiten.

We maken een selectie van de beste zorgaanbieders en stellen een programma op van eisen voor de zorgaanbieder. Vervolgens zullen we de eisen voor de bouw van het complex afstemmen met de specifieke eisen met betrekking tot de toekomstige doelgroep. Aan de hand daarvan zullen we een samenwerkingsovereenkomst tekenen tussen de projectontwikkelaar, de woningbouwcoöperatie en stichting MUS. We maken een inrichtingsplan voor de gemeenschappelijke ruimtes. Aan het eind van dit project willen we de ontwerptekeningen gereed hebben voor realisatie.

Zorg

We maken in deze fase van het project een selectie van zorgpartijen en toekomstige bewoners en ouders/vertegenwoordigers. We zullen naar aanleiding van de selectieprocedure van de zorgpartijen onderhandelingen voeren met de verschillende partijen. Vervolgens zal er een aannameprocedure voor toekomstige bewoners plaatsvinden waarbij de focus ligt op de groepsvorming
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Mensen met een beperking hebben al een klein netwerk. Het vasthouden van het netwerk is belangrijk. Maar nog belangrijker is om het netwerk van onze bewoners te vergroten door actief in Leerdam zichtbaar te zijn en de interactie met de omgeving op te zoeken. Want een sociaal netwerk juist zo belangrijk.
De doelgroep die Stichting Mus aan wil spreken is:

Jongvolwassenen met een richtleeftijd van 18- 30 jaar;

Heeft alleen een beperking of ondersteuningsvraag;

De definitie van de doelgroep en het bewonersprofiel zijn belangrijk voor de visie op wonen en zorg en daarmee van concreet belang voor de toekomst van Stichting Mus. Ook wanneer er plaats zou komen voor nieuwe (jong)volwassenen. Dat bepaalt immers in grote mate hoe de groep wordt samengesteld, aan welke eisen het gebouw moet voldoen en hoe de zorg georganiseerd moet worden. Toekomstige bewoners moeten een indicatie hebben die past bij de gemiddelde behoefte voor ondersteuning. Deze ondersteuningsbehoefte dient realiseerbaar te zijn binnen de beoogde woonvorm.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Binnen dit project willen we de realisatie van hieronder beschreven idee voorbereiden. We zullen in deze fase alles regelen en gereed maken wat nodig is om over te kunnen gaan tot realisatie van het complex voor hulpbehoevenden en beperkte jongvolwassenen.

De bewoners willen zo zelfstandig mogelijk wonen en daarbij hoort dat ze ook zelfstandig handelingen willen uitoefenen en niet voor elke handeling terug willen vallen op assistenten. Het zelfstandig wonen draagt bij aan het zelfvertrouwen en de woonbeleving.

Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement met badkamer, waarin ook kan worden samengewoond. Er zullen domotica-aanpassingen plaatsvinden zodat bewoners met een lichamelijke hulpvraag (zo veel mogelijk) zelfstandig kunnen wonen.

Zo zullen in appartementen deurautomaten moeten komen, zodat bewoners zelfstandig hun woning kunnen betreden. Omdat de bewoners een beperking hebben en enige bewoners rolstoelafhankelijk zijn, is het noodzakelijk dat de voor- en achterdeuren automatisch open kunnen gaan.

De gemeenschappelijke loungeruimte is een plek voor de bewoners om elkaar te ontmoeten, maar ook een verblijf voor de zorgverleners. Bewoners kunnen daar bijvoorbeeld samen eten, een drankje nuttigen of samen tv-kijken.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 358
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:38
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:56
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:38
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:29
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: voornamelijk bouw
Klaartje
24 maart 2022 op 21:12
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Eens met argument Caroline
Petra
24 maart 2022 op 21:08
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
24 maart 2022 op 18:42
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ik zou ze misschien liever steunen als de bouw gerealiseerd is. De bijdrage die ze nu vragen ziet helemaal op bouwgerelateerde zaken
Melding
20 februari 2022 op 01:35
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
20 februari 2022 op 01:35
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
20 februari 2022 op 01:35
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
20 februari 2022 op 01:35
Workflow verstuurd