Subsidie aanvraag mens : Inzending # 315   
Uniek ID
HBM-315-432295-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Fonds Slachtofferhulp
Adres
Louis Couperusplein 2
Den Haag 2514 HP
Map It
Website
www.fondsslachtofferhulp.nl
KvK-nummer
41155922
IBAN-nummer
NL38ABNA0240555996

Gegevens contactpersoon

Naam
Dusjka Stijfhoorn
Telefoon
0613213038
E-mailadres
stijfhoorn@fondsslachtofferhulp.nl
Wat is de naam van uw project?
Project Noodhulp
Wat wilt u met dit project bereiken?
Slachtoffer worden van een misdrijf of verkeersongeval is vaak een kantelpunt. Het is erop of eronder. Met ons project Noodhulp zorgen we ervoor dat het erop is. Dat iemand opkrabbelt en weer verder kan, vanuit eigen veerkracht met een beetje hulp.

De gevolgen van een ongeluk, geweld, misbruik of oplichting grijpen diep in op het dagelijks leven. Niet iedereen heeft voldoende buffer om dit soort tegenslag op te vangen. Mensen en gezinnen lopen vast en staan er voor hun gevoel vaak alleen voor. Ze komen, door wat hen is aangedaan, een tweede keer in de problemen.

Met het project Noodhulp bieden we snelle en directe hulp aan slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit, hun naasten of nabestaanden. Met geld, goederen en diensten geven wij de steun en hulp die op dat moment zo hard nodig is. Onze noodhulp is van relatief kleine financiële waarde. De snelheid en flexibiliteit zorgen echter voor grote impact.

Door snel te handelen voorkomen we dat er een betalingsachterstand ontstaat, dat iemand onnodig lang niet kan werken of niet naar school kan gaan of dat medische zorg achterwege blijft.

De hulp is een onverwachte meevaller in een tijd waarin alles tegenzit. Onze directe bijdrage geeft hoop en perspectief om het leven weer op te pakken nadat er iets verschrikkelijks is gebeurd.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Project Noodhulp is een eigen activiteit van Fonds Slachtofferhulp.

Slachtoffers die een steun in de rug kunnen gebruiken, helpen wij met een bijdrage in de vorm van geld, goederen of diensten. Per situatie kijken we wat het meest nodig is. Soms is dat een combinatie. Een noodhulpbijdrage is eenmalig en kent een maximum van € 1.000 per persoon. In zeer ernstige gevallen kan de totale bijdrage aan een gezin of echtpaar hoger zijn. Bij hulp in de vorm van een product of dienst zetten wij ons netwerk bij het bedrijfsleven in om zo ‘in natura’ slachtoffers te helpen.

Wat ons project bijzonder maakt is dat de aanvragen voor noodhulp worden ingediend door (vrijwillige) hulpverleners. Zij zijn actief bij organisaties die slachtoffers
van een misdrijf, ongeval of calamiteit bijstaan. Door het directe contact met de slachtoffers signaleren zij als eerste wanneer er sprake is van een noodsituatie.
De meeste aanvragen worden gedaan door hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland. Bij deze organisatie zijn zo’n 1.100 vrijwilligers actief en ook zij dienen aanvragen in. Verder worden aanvragen ingediend door hulpverleners van opvangorganisaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Zodat de vrouwen en kinderen die daar worden opgevangen ook in aanmerking komen voor noodhulp.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Onze stichtingen hebben hetzelfde doel voor ogen. Iedere dag weer leveren wij met ons project Noodhulp een concrete bijdrage aan het bevorderen van gezondheid en welzijn van mensen. Mensen in nood. Slachtoffers in nood.

In Nederland is de afgelopen jaren gebouwd aan een zo goed mogelijk hulpverleningsnetwerk en is mede dankzij de inzet van Fonds Slachtofferhulp de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden aanzienlijk verbeterd. Toch belanden er nog iedere dag mensen tussen wal en schip. Hun financiële basis is zo wankel dat ze een tegenslag niet zelf kunnen opvangen. Voor hen werkt het bestaande vangnet voor slachtoffers te langzaam of onvoldoende. Voor deze mensen is er het project Noodhulp. We springen bij op het moment dat de nood het hoogst is en geven vertrouwen, hoop en toekomstperspectief.

De uitbraak van het coronavirus heeft bovendien ons leven op zijn kop gezet. Ondanks overheidshulp zijn al veel Nederlanders, door het wegvallen van inkomsten, hun
financiële reserves kwijtgeraakt. En dat maakt hen kwetsbaar. Want wanneer iemand in zo’n situatie slachtoffer wordt van een misdrijf of ongeval, belandt hij of zij al
snel in een financiële noodsituatie. We verwachten dit jaar dan ook een toename van corona gerelateerde aanvragen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Uw gift voor het project Noodhulp wordt besteed aan directe uitgaven aan noodhulp en het behandelen van de aanvragen die bij ons binnenkomen.

In 2021 verwachten we tussen de 375 (minimaal scenario) en 475 (maximaal scenario) aanvragen waarvan gemiddeld 86% wordt toegekend. Hiermee worden tussen de
1.100 en 1.400 mensen geholpen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze bijlagen.

Op uw homepage wordt als sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag 15 maart genoemd. Ik hoop dit klopt en dat onze aanvraag in behandeling wordt genomen.

In afwachting van uw bericht,

Hartelijke groeten
Dusjka Stijfhoorn
06 132 130 38
Bijlage begroting
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 315

Toegevoegd: 9 maart 2021 op 09:28

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:04

Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:04
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:04
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 19:55
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 17:54
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Eens, te groot
Petra
8 april 2021 op 09:47
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Te groot voor ons
Caroline
6 april 2021 op 22:35
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: groot!
Melding
9 maart 2021 op 09:28
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
9 maart 2021 op 09:28
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
9 maart 2021 op 09:28
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
9 maart 2021 op 09:28
Workflow verstuurd