Subsidie aanvraag mens : Inzending # 309   
Uniek ID
HBM-309-159532-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 3.000,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Beautiful Kidz Namibia
Adres
Waezenburglaan 122
Leek 9351 HH
Map It
Website
www.beautifulkidznamibia.nl
KvK-nummer
01130061
IBAN-nummer
NL53RABO0136311261

Gegevens contactpersoon

Naam
Jennieke Kafuka-Bolier
Telefoon
0594852383
E-mailadres
info@beautifulkidznamibia.nl
Wat is de naam van uw project?
Bijlessen en Huiswerkbegeleiding voor schoolgaande jongeren
Wat wilt u met dit project bereiken?
Namibia is 1 van de top 3 landen waar de inkomensongelijkheid het grootst is in de wereld. Een belangrijke reden waarom de inkomensongelijkheid zo groot blijft is het feit dat de meeste kinderen geen toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs. De regeringsscholen zijn overvol en er zijn te weinig leraren en middelen om les te geven. Doordat veel kinderen niet mee kunnen komen verlaten veel leerlingen de lagere school vroegtijdig en zonder diploma. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters was in 2020 meer dan 30.000 kinderen. Dit is een gigantisch aantal op een kleine populatie. Daarnaast is meer dan 50 % van de kinderen gezakt voor hun eindexamens.

Deze uitvallers hebben nauwelijks kans op een baan en hangen op straat rond waar de kans groot is dat ze afglijden tot crimineel gedrag of al heel jong zwonger raken. Toegankelijker kwaliteitsonderwijs is cruciaal om ongelijkheid, en daarmee armoede, te bestrijden. Helaas doet Namibie het heel slecht op dat gebied en heeft Covid-19 de situatie gigantisch verslechterd. Voor bijna 6 maanden zijn kinderen niet naar school geweest en hadden ze niet de mogelijkheid tot online learning. Met ons programma willen we helpen voorkomen dat zoveel kinderen achterlopen op het gebied van onderwijs en ze helpen om hun school af te maken.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Het doel van dit lesprogramma is om gemotiveerde leerlingen van de lagere school te helpen met de vakken waarmee ze problemen hebben en om een veilige plek te geven waar kinderen hun huiswerk kunnen maken. De meeste kinderen die bij ons komen kunnen niet lezen en schrijven. Engels is de officiele voertaal in Namibiƫ maar veel kinderen kennen alleen hun moedertaal waardoor het moeilijk voor ze is om te begrijpen wat hen wordt geleerd op school. Het is dan ook onze eerste prioriteit om de kinderen te helpen met hun Engels

We hebben op dit moment plek voor 100 kinderen. Aan het begin van het jaar wordt elk kind getest en daarna ingedeeld in de klas die het beste bij hun niveau past. Wanneer nodig krijgen de kinderen indivudueel les en het is fantastisch om ze zien hoe velen van hen in zeer korte tijd opbloeien en het beter doen.

De kinderen waarmee we werken komen meestal uit huizen waar er geen ouders zijn die om ze geven en waar er niemand is om hen te helpen met huiswerk. Veel verzorgers tonen geen enkele interesse in hun kinderen. Bovendien zijn er geen extra hulpmiddelen als woordenboeken, computers of zelfs maar potloden om mee te schrijven Ook hebben de kinderen geen leerboeken voor de vakken waar ze moeite mee hebben. Al deze dingen zijn beschikbaar bij Beautiful Kidz en de kinderen mogen deze gratis gebruiken.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Het doel van ons project is om het leven te verbeteren van jonge kinderen die in zeer achtergestelde omstandigheden leven. Velen van hen hebben geen eerlijke kans gekregen om succesvol te zijn. Ten eerste door een slechte thuis situatie maar daarnaast ook doordat ze geen toegang hebben tot kwaliteits onderwijs. De groep kinderen waar wij ons op richten leeft in grote armoede en zijn vaak het slachtoffer van misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Door hen te helpen op het gebied van onderwijs krijgen zijn een eerlijke kans om hun school af te maken. Ook krijgen ze dageiljks een gezonden maaltijd/snacks . Hiermee hopen wij te voorkomen dat deze kinderen op straat belanden en in een zelfde leefsituatie terecht komen als waarin ze zijn opgegroeid
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Lesmaterialen en studieboeken

De begroting kunt u vinden in de bijlage aan het eine van het totale projectvoorstel.
Bijlage begroting

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 309

Toegevoegd: 28 februari 2021 op 06:15

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:05

Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:06
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:05
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:03
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Eerder gesteund - waar kunnen we dit terugvinden - graag zoekfunctie
Klaartje
8 april 2021 op 17:57
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 14:38
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Bijlessen en huiswerkbegeleiding is hard nodig voor deze jongeren
Caroline
6 april 2021 op 22:47
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Melding
28 februari 2021 op 06:15
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
28 februari 2021 op 06:15
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
28 februari 2021 op 06:15
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
28 februari 2021 op 06:15
Workflow verstuurd