Subsidie aanvraag mens : Inzending # 307   
Uniek ID
HBM-307-442912-2018
Klaartje
B
Petra
B
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Grales Aged Africans International
Adres
Duke Ellingtonstraat 112
Utrecht 3543 GK
Map It
Website
www.grales.org
KvK-nummer
65808509
IBAN-nummer
NL21ABNA0568285352

Gegevens contactpersoon

Naam
Grace Mensah
Telefoon
0627025667
E-mailadres
info@grales.org
Wat is de naam van uw project?
Dagopvangcentrum ouderen Ghana.
Wat wilt u met dit project bereiken?
In Ghana is er een grote behoefte aan zorg voor met name ouderen en wel op het gebied van professionele zorghulpverlening. Stichting Grales Aged Africans International (GAAI) is in 2016 opgericht om hier een bijdrage aan te leveren.

De Stichting richt zich op de volgende doelgroepen: hulpbehoevende ouderen, mensen met een permanente mentale beperking en mensen met een fysieke permanente beperking. Onder ouderen wordt verstaan mensen van zestig jaar en ouder.

Stichting Grales heeft als doel:
-De kinderen cq familieleden van ouderen te betrekken bij de basiszorg;
-Vrijwilligers opleiden om voor ouderen te zorgen;
-Ouderen uit hun isolement halen;
-Het realiseren van een dagopvangcentrum waar oudere, hulpbehoevende mensen dagelijks kunnen komen voor ontspanning en beperkte basiszorg.

Voor dit laatste doel vragen wij uw steun.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Ons doel is een dagopvangcentrum te realiseren, waar ouderen en patiënten dagelijks of wekelijks kunnen komen. We willen eenzame ouderen uit hun isolement halen (zie hierboven 3e doelstelling) door hen een plek te bieden waar ze hun leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, sporten en dagelijkse activiteiten kunnen doen. Tevens zal er de nodige ontspanning worden geboden zoals samen zingen, spelletjes doen, verhalen vertellen etc.

De bedoeling is om het sociale contact tussen de mensen onderling te stimuleren en dit zal, voor zover nodig, aangestuurd worden door de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting.

In het dagcentrum zal ook voorlichting worden gegeven over onder andere dementie, voeding en gebruik van voorgeschreven medicijnen en kunnen de ouderen hierbij ondersteuning krijgen.

Er zal ook regelmatig een fysio therapeut aanwezig zijn voor behandelen van c.q. advies geven aan oudere hulpbehoevende mensen. Eveneens zal er dagelijks eten en drinken worden verstrekt tegen een kleine vergoeding.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Het dagopvangcentrum zal een plek zijn waar ouderen en patiënten dagelijks of wekelijks kunnen komen. Een centrum waar zij elkaar kunnen ontmoeten, dagactiviteiten kunnen doen en de nodige zorg en voorlichting krijgen.
Met het dagopvangcentrum willen we het volgende verwezenlijken:
-Professionele zorg en voorlichting aan 50 geïsoleerde hulpbehoevende ouderen (zoals over gebruik van medicijnen, omgaan met hun aandoening, voeding etc).
-Door dagactiviteiten te organiseren zal de eenzaamheid en verveling onder de ouderen naar verwachting worden verminderd.
-Gezinsleden die anders voor de ouderen zouden hebben gezorgd, kunnen zich nu op andere zaken concentreren waardoor er meer financiële mogelijkheden kunnen ontstaan voor de familie gezinsinkomens.
-Alle medewerkers en vrijwilligers van de Stichting willen geluk en een glimlach aan onze hulpbehoevende ouderen geven en de onderlinge saamhorigheid bevorderen.
-Het project zal ouderen ook hoop en een gevoel van verbondenheid geven.
-Het zal verlichting bieden aan de samenleving en een thuis bieden aan bejaarde mensen die anders op straat zouden rondzwerven.
-We willen een voorbeeldfunctie zijn voor de Ghanese en de Afrikaanse bevolking in zijn geheel; hen bewust maken van de noodzaak om voor onze ouderen te zorgen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Aangezien u geen bouwwerkzaamheden ondersteunt , zou een bijdrage aan de inrichting van het Dagopvangcentrum geweldig zijn. Hierbij valt te denken aan apparatuur voor de keuken, meubilair (tafels, stoelen en fysio apparaten) of een auto/busje voor vervoer van de ouderen, medewerkers voor o.a. thuisbezoeken en ziekenhuisbezoeken.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 307

Toegevoegd: 27 februari 2021 op 22:03

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:07

Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:07
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:07
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:09
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: volgend jaar opnieuw bekijken - bouw is pas volgend jaar klaar.
Klaartje
8 april 2021 op 18:05
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ons geld is pas over een jaar nodig
Petra
8 april 2021 op 14:41
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Voornaamste reden B is dat de bouw nog niet is gerealiseerd
Caroline
7 april 2021 op 13:23
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Het valt me op dat veel aanvragers die eigenlijk bouwkosten nodig hebben, hun aanvraag aanpassen (meubilair, keukeninrichting, etc). Doen we dat toch?
Melding
27 februari 2021 op 22:03
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
27 februari 2021 op 22:03
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
27 februari 2021 op 22:03
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
27 februari 2021 op 22:03
Workflow verstuurd