Subsidie aanvraag mens : Inzending # 294   
Uniek ID
HBM-294-563475-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 3.000,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Studentenprojecten Nepal (SPN)
Adres
Van Aerssenstraat 4
Heerenveen 8448 PN
Map It
Website
www.studentenprojectennepal.nl
KvK-nummer
01089409
IBAN-nummer
NL18 INGB 0008 7191 23

Gegevens contactpersoon

Naam
Froukje Nijholt
Telefoon
0629096556
E-mailadres
froukjenijholt@studentenprojectennepal.nl
Wat is de naam van uw project?
Landbouwproject Gorkhadistrict
Wat wilt u met dit project bereiken?
Van partnerorganisatie VEN kregen wij recent een verzoek voor het realiseren van een agrarisch project in ons projectgebied. Hoewel de bewoners van de dorpen in ons projectgebied arm zijn heeft het gebied wel potentie voor landbouw en veeteelt en er is een goede afzetmarkt in de buurt. De dorpsbewoners hebben kleine stukjes grond, waarop zij groenten en linzen verbouwen. Moderne landbouwtechnologie en een coöperatie zijn nodig voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking.

Het doel van het project is economische en sociale groei bewerkstelligen op landbouw- en later ook op veeteeltgebied. In totaal zullen ongeveer 150 families deelnemen aan het project en direct profiteren van het project. Ongeveer 1.500 mensen zullen direct en indirect profiteren van het project. Zij waren eerder slachtoffers van de aardbeving in 2015 en zijn nu ook getroffen door werkloosheid ten gevolge van het coronavirus. Verwacht wordt dat in de toekomst meer dan 5.000 mensen indirect zullen profiteren van dit project, door opleidingen en toenemende bewustwording van de kansen die de landbouw, veeteelt, opleidingen hen bieden.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Projectdoel en -doelstellingen

• Trainingen organiseren voor boeren, die nu nog volgens de traditionele methoden werken, zodat zij met hulp van moderne technologie de productie kunnen verbeteren.
• Woeste grond bruikbaar maken voor agrarische producten.
• De productie en productiviteit bevorderen.
• Bewustwording bij de boeren en financiële ondersteuning aan de boeren om de landbouw te ontwikkelen.
• Ondersteuning aan de boeren door gereedschappen, machines, zaden en planten.

Het is de bedoeling dat mensen zelfvoorzienend worden en ook uiteindelijk de markt op kunnen gaan met hun producten. Ook hopen we meer werkgelegenheid in de landbouw te creëren, zodat jongeren in hun eigen dorp meer kans op werk hebben.

Het project start in drie dorpen en zal in de toekomst worden uitgebreid naar meer dorpen. Vanuit de coöperatie wordt gekeken hoe uitbreiding naar andere dorpen het best kan plaats vinden. De coöperatie gaat inkomsten genereren voor toekomstige plannen. Na twee jaar moet de coöperatie in staat zijn om alle activiteiten en ook uitbreiding van het project op eigen kracht te realiseren.

Het project sluit aan bij de missie en visie van Studentenprojecten Nepal omdat het begin van het project vooral zal bestaan uit het geven van landbouwtrainingen, overdracht van kennis
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Verwachte resultaten van het project:
• Boeren krijgen de kans om moderne technieken te leren in landbouw en veeteelt.
• Verbeterde bestaansomstandigheden voor de met werkloosheid getroffen plattelandsgemeenschap in het noorden van Gorkha.
• Boeren leren hoe een businessmodel voor landbouw en veeteelt werkt.
• Meer werkgelegenheid voor de werkloze jongeren.
• Meer inkomsten genererende mogelijkheden voor deelnemende huishoudens in het projectgebied.
• Verhoogde productie en productiviteit van landbouw en veeteelt in het projectgebied.
• Verbeterde gezondheids- en voedingstoestand van de plattelandsbevolking in het projectgebied.
• Een breed aanbod van trainingen voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor de plattelandsbevolking.
• Ondersteuning aan de boeren in landbouw en veeteelt, gebaseerd op een duurzame ontwikkeling.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Verwachte resultaten van het project
• Boeren krijgen de kans om moderne technieken te leren in landbouw en veeteelt.
• Verbeterde bestaansomstandigheden voor de met werkloosheid getroffen plattelandsgemeenschap in het noorden van Gorkha.
• Boeren leren hoe een businessmodel voor landbouw en veeteelt werkt.
• Meer werkgelegenheid voor de werkloze jongeren.
• Meer inkomsten genererende mogelijkheden voor deelnemende huishoudens in het projectgebied.
• Verhoogde productie en productiviteit van landbouw en veeteelt in het projectgebied.
• Verbeterde gezondheids- en voedingstoestand van de plattelandsbevolking in het projectgebied.
• Een breed aanbod van trainingen voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor de plattelandsbevolking.
• Ondersteuning aan de boeren in landbouw en veeteelt, gebaseerd op een duurzame ontwikkeling.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 294

Toegevoegd: 25 februari 2021 op 18:48

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:13

Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:13
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:13
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:30
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 18:21
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:15
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Goed project versterkt de zelfvoorziening van de bewoners van deze streek
Caroline
7 april 2021 op 20:16
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Melding
25 februari 2021 op 18:49
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
25 februari 2021 op 18:49
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
25 februari 2021 op 18:49
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
25 februari 2021 op 18:48
Workflow verstuurd