Subsidie aanvraag mens : Inzending # 287   
Uniek ID
HBM-287-892427-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Vialisa
Adres
Van der Hoevenplein 29
Rotterdam 3072 MK
Map It
Website
www.vialisa.com
KvK-nummer
12050567
IBAN-nummer
NL95 INGB 0009 5522 28

Gegevens contactpersoon

Naam
Ivan Genet
Telefoon
0651833733
E-mailadres
ivan@vialisa.com
Wat is de naam van uw project?
Programma’s voor training en begeleiding naar de arbeidsmarkt, Dhaka, Bangladesh.
Wat wilt u met dit project bereiken?
Doelstelling is om jongeren uit de sloppenwijken van Dhaka/Bangladesh een praktische opleiding te geven ter verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt en te plaatsen bij bedrijven die hen niet uitbuiten of gevaarlijk werk laten verrichten.

Ondanks de vele NGO’s in Bangladesh die goed werk doen om kinderen naar school te laten gaan, zijn er nog steeds veel jongeren in Bangladesh die het niet gegeven is om naar school te kunnen gaan. Zodra zij in de leeftijdscategorie 15+ komen, is voor hen geen hulp meer, zij vallen buiten de beschikbare programma’s. Maar ook zij verdienen toegang tot een opleiding en werk waarmee ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Daarom bestaat Vialisa, om deze jongeren te helpen.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Dit wil Vialisa bereiken door jongeren tussen de 15 en 21 jaar:
- een praktische opleiding te geven ter verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt;
- te plaatsen bij bedrijven die hen niet uitbuiten of gevaarlijk werk laten verrichten.

Om aan deze doelstellingen vorm te geven voorziet Vialisa in vakopleidingen die worden gegeven in of nabij de sloppenwijken zelf. Daarna bemiddelt Vialisa in stagemogelijkheden en banen bij lokale werkgevers.

Ook nadat een jongere een baan heeft gevonden, wordt hij/zij nog steeds begeleid door een mentor, die er o.m. op toeziet dat de vaardigheden en werkhouding aansluiten op de wensen van de werkgever. De werkgever blijft op zijn beurt ook een eerlijk salaris en redelijke werkomgeving bieden.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Kansarme jongeren in Dhaka krijgen de kans om een betere toekomst voor zichzelf te creëren door hun zelfredzaamheid te vergroten.

Vialisa doet dit door middel van een sociaal arbeidsbureau, via welke jongeren begeleid worden naar een passende opleiding als dat nodig is, een stageplek om werkervaring op te doen, of direct naar een veilige betaalde baan.

Het sociaal arbeidsbureau bestaat uit drie pilaren:
1) het educatiecentrum;
2) gemeenschapsondersteuning; en
3) sociaal ondernemerschap.

Samen vormen deze pilaren en het sociaal arbeidsbureau een integrale aanpak die effectief leidt tot het bevorderen van de zelfredzaamheid van kansarme jongeren in de
sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
De opleidingen worden in 2 blokken van 6 maanden gegeven. Het eerste blok is van januari-juni 2020. Het tweede blok is van juli-december 2020. Voor het
2e blok vragen we uw financiële steun.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 287
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:16
Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:17
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:16
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:39
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 19:11
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:29
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Veel arbeidskosten! Totale kst > 100000
Caroline
7 april 2021 op 22:50
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: groot, veel personeelskosten
Melding
23 februari 2021 op 13:17
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
23 februari 2021 op 13:17
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
23 februari 2021 op 13:17
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
23 februari 2021 op 13:17
Workflow verstuurd