Subsidie aanvraag mens : Inzending # 285   
Uniek ID
HBM-285-833458-2018
Klaartje
C
Petra
B
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Y Camps
Adres
Soestdijkerweg 10b
Den Dolder 3734MH
Map It
Website
www.ycamps.nl
KvK-nummer
73699136
IBAN-nummer
NL80RABO0337623120

Gegevens contactpersoon

Naam
Christa de Jong
Telefoon
0356668777
E-mailadres
christa@ycamps.nl
Wat is de naam van uw project?
Kampen Y Camps
Wat wilt u met dit project bereiken?
Wij organiseren kampen voor kinderen van 6 t/m 17 jaar die extra begeleiding nodig hebben. Zoals kinderen met een lichte ontwikkelingsstoornis , een vluchtelingenachtergrond, diabetes, uit gezinnen met minder financiële draagkracht en meervoudig gehandicapte kinderen. Voor deze kinderen is het vaak lastig en soms zelfs onmogelijk met reguliere kampen mee te gaan. Op deze manier kunnen zij toch een leuke vakantie beleven en worden de ouders/verzorgers tijdelijk ontlast van hun zorgtaak. De kampen bieden plaats aan maximaal 20 kinderen en worden begeleid door vrijwilligers.

Wij willen dat de kinderen een leuke kamptijd hebben waarbij ze zich, omgeven door gelijkgestemden, hetzelfde voelen als anderen en een keer niet bijzonder. Álle kinderen hebben suikerziekte, álle kinderen hebben een lichte gedragsstoornis, ze zijn eens niet de uitzondering. Daarbij leren/ontwikkelen kinderen zich tijdens het kamp. Uiteraard in zelfstandigheid, ze zijn immers zonder hun ouders/verzorgers op vakantie. Door de aangeboden activiteiten krijgen de kinderen tevens de mogelijkheid om samen te leren werken en nieuwe talenten te ontdekken. Daarnaast beogen we resultaten die specifiek voor een doelgroep gelden. Zo leren en zien de SugarKids van elkaar en de aanwezige professionals hoe om te gaan met hun diabetes en vluchtelingenkinderen doen kennis op van de Nederlandse gebruiken, taal en cultuur.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Door het organiseren van goede kampen waar ieder kind van kan genieten.
Door kinderen de kans te bieden succeservaringen op te doen tussen gelijkgestemde leeftijdgenoten.
Door kinderen de gelegenheid te bieden lotgenoten te ontmoeten.
Door kinderen te helpen bij het ontwikkelen van een verantwoorde omgang met hun diabetes (SugarKids).
Door kinderen op een speelse maar verantwoorde wijze kennis laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoontes (vluchtelingenkinderen).
Door ouders van zorg intensieve kinderen een adempauze geven door het overnemen van de zorg voor enkele dagen.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Ons project draagt bij aan het bevorderen van de gezondheid en welzijn van mens. Wij bieden de kinderen een weekje ontspanning waarbij ze zich tevens op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Daarbij levert het een moment van rust op voor de ouders/verzorgers en de rest van het gezin van deze kinderen door de zorg tijdelijk over te nemen. De kampen worden begeleid door vrijwilligers. Ook op kantoor zijn verschillende vrijwilligers actief.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Het geld zal worden besteed aan de kampen. Door de bijdrage kunnen er onder andere leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 285
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:17
Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:18
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:17
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:40
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: te groot
Klaartje
8 april 2021 op 19:13
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: erg groot, veel loonkosten
Petra
8 april 2021 op 15:30
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Totale begroting € 226.446,-- Denk niet dat wij hieraan moeten bijdragen
Caroline
7 april 2021 op 22:55
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ik twijfel, want groot.
Melding
23 februari 2021 op 10:38
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
23 februari 2021 op 10:38
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
23 februari 2021 op 10:38
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
23 februari 2021 op 10:38
Workflow verstuurd