Subsidie aanvraag mens : Inzending # 276   
Uniek ID
HBM-276-345039-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Quashie School Project
Adres
Voorstraat 43
Bad Nieuweschans 9693 EE
Map It
Website
https://www.quashieschoolproject.nl/
KvK-nummer
76487784
IBAN-nummer
NL80TRIO0788863223

Gegevens contactpersoon

Naam
Moniek Jacobs
Telefoon
3106202819
E-mailadres
info@quashieschoolproject.nl
Wat is de naam van uw project?
Vervolgopleidingen Jongeren / Meerwaarde voor hun toekomst én voor Ghana
Wat wilt u met dit project bereiken?
De stichting wil leerlingen in Ghana een vervolgopleiding of een beroepsopleiding laten volgen en ze hierin zelf een keuze laten maken. De doorstroom van de Junior High School naar de Senior High School is laag. Ook vallen veel studenten van Senior High tijdens de opleiding af, veelal door financiële problemen. Een eventuele verdere doorstroom naar hoger (tertiair) onderwijs is voor vele jongeren en hun ouders helemaal onbegonnen werk…..
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
We hebben gelukkig al de nodige ervaring opgedaan want er zijn de afgelopen jaren al een aantal afgestudeerd dankzij ons Quashie School Project. Daarbij valt op dat leerlingen die een hogere opleiding hebben gehad door hun vaardigheden en kennis beter functioneren in hun relaties en in de maatschappij.


De ambitie voor de komende jaren is om acht huidige leerlingen, door te laten stromen naar een vervolgopleiding of de vervolgopleiding al te laten ronden. Dit betekent:
 doorstroom van twee leerlingen van Junior- naar Senior High School,
 doorstroom van twee leerlingen van Senior High naar Hoger beroepsopleiding,
 doorstroom van drie leerlingen van Senior High naar Universitaire opleiding,
 afstuderen van één leerling op Hogere beroepsopleiding.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Wij komen bij uw stichting terecht omdat u onder meer tot doel heeft het welzijn van mensen te bevorderen en hun leefomgeving door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 4.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Onze stichting draagt samen met haar achterban in Nederland en Ghana circa €28.500 bij. Van de totale kosten (ruim €56.000) zoeken we voor een bedrag ruim €27.500 steun bij fondsen. In de periode 2021-2024 draagt u dan bij aan de toekomst van jonge mensen die een stap vooruit hebben gezet in en met hun opleiding maar ook aan de toekomst van Ghana.
U kunt bijvoorbeeld kiezen om een leerling een jaar of meerdere jaren (max.3) te steunen:
 Kosten Leertraject Senior High school: €1.580 per jaar
 Kosten Leertraject Hoger Beroepsonderwijs: €1.630 per jaar
 Kosten Universitair onderwijs: €3.350 per jaar

Wilt u 1 of 2 leerlingen sponsoren?
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 276
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:20
Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:20
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:20
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:47
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 19:15
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:45
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
7 april 2021 op 23:20
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: voor maar enkele leerlingen
Melding
17 februari 2021 op 21:27
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
17 februari 2021 op 21:27
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
17 februari 2021 op 21:27
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
17 februari 2021 op 21:27
Workflow verstuurd