Subsidie aanvraag mens : Inzending # 274   
Uniek ID
HBM-274-437288-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 494,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Nepal
Adres
Herengracht 562
Amsterdam 1017 CH
Map It
Website
www.stichtingnepal.org
KvK-nummer
45564768
IBAN-nummer
NL26 ABNA 0469 7667 27

Gegevens contactpersoon

Naam
Krijn de Best
Telefoon
0206241530
E-mailadres
stichtingnepal@gmail.com
Wat is de naam van uw project?
Dagcentrum voor autistische kinderen, Pokhara, Nepal
Wat wilt u met dit project bereiken?
Voor het door Stichting Nepal gesteunde dagcentrum voor autistische kinderen in Pokhara (Nepal) vragen wij uw financiële ondersteuning voor het volgende:
1. De dagelijkse operationele kosten om het dagcentrum te kunnen blijven draaien.
2. Het door 1 ervaren trainer (en 2 assistenten) laten verzorgen van:
- Acht-weekse trainingen voor ouders van kinderen met een diagnose in het autistisch spectrum volgens de wetenschappelijk erkende methode van het Parent-Children
Training Program. Het gaat in totaal om 3 trainingen op jaarbasis.
- Het bieden van dagelijkse training aan de kinderen van het dagcentrum volgens de methode van PCTP. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals
gedragstherapie, bezigheidstherapie, spraaktraining en fysiotherapie.
Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de geboden hulp enorm verbeteren.
3. Voorlichtingsactiviteiten over autisme door de vrijwilligers/ouders van het dagcentrum. Dat is enorm belangrijk, want er bestaan nog steeds veel misverstanden en vooroordelen over autisme.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
- Ondersteuning in de dagelijkse kosten van het dagcentrum maakt het mogelijk dat de kinderen/ouders kunnen blijven komen. Het gaat veelal om arme gezinnen die
geen geld hebben om zorg voor hun kind te kunnen betalen.
- De acht-weekse trainingen voor ouders van kinderen met een diagnose in het autistisch spectrum zijn van groot belang. De trainingen vergroten de kennis van de ouders
over autisme en zij leren vaardigheden in het adequater omgaan met autisme.
- De kinderen krijgen dagelijks training krijgen volgens de PCTP methode wat een zeer gunstig effect heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen
- De voorlichtingsactiviteiten over autisme zijn enorm belangrijk, want er bestaan nog steeds veel misverstanden en vooroordelen over autisme.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren. Stichting Nepal werkt sinds 1992 vanuit een inclusieve visie waarin gelijke kansen op onderwijs en gezondheidszorg worden gerealiseerd. Onze programma’s richten zich op duurzame samenwerking die leidt tot zelfredzaamheid van personen en instellingen. Daarbij bewandelen we beproefde wegen in het financieren van leerlingen en hun scholen, patiënten en hun behandelaars. Deze intersectorale aanpak heeft geleid tot ruim 150 projecten die zelfstandig functioneren en een breed bereik hebben. Dit onder regie van de lokale gemeenschappen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 494,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Fysiotherapiematerialen en therapeutische middelen (20 items) Rs. 50,000/- (= 353,- EURO)
Trainingsmaterialen Rs. 20,000 (= 141,- EURO)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 494,- EURO
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 274
Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:21
Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:21
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:21
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:48
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 19:16
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:47
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
7 april 2021 op 23:27
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: sympathiek bedrag!
Melding
10 februari 2021 op 18:56
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
10 februari 2021 op 18:56
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
10 februari 2021 op 18:56
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
10 februari 2021 op 18:56
Workflow verstuurd