Subsidie aanvraag mens : Inzending # 374   
Uniek ID
HBM-374-427328-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Adres
Smallepad 30 E
Amersfoort 3811 MG
Map It
Website
www.ouderenfonds.nl
KvK-nummer
41150459
IBAN-nummer
NL94 RABO 0311 9117 57

Gegevens contactpersoon

Naam
Karin Scheepens
Telefoon
0883442031
E-mailadres
k.scheepens@ouderenfonds.nl
Wat is de naam van uw project?
De Derde Helft 2022
Wat wilt u met dit project bereiken?
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen vanaf 55 jaar in Nederland die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen. Wij willen in het project De Derde Helft ruim 2.500 ouderen vanaf 55 jaar bereiken en hen de gelegenheid geven een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen.
Voor 2022 is het doel om door te groeien naar 70 clubs, met minimaal 35 deelnemers per club.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Het creëren van netwerken, verbinden van verschillende (maatschappelijke) partijen en het betrekken van ouderen als initiatiefnemer en vrijwilliger zijn de succesfactoren van de projecten van het Ouderenfonds. Dit doen we al jaren, met succes, onder andere bij meer dan 500 sportclubs door het hele land. Wij hebben met het cluster “Bewegen” een groot netwerk opgebouwd, zowel landelijk als lokaal, met OldStars-deelnemers en buurtsportcoaches die zich willen inzetten voor ouderen. Met De Derde Helft bouwt het Ouderenfonds voort op de kracht van het verenigingsleven en de verbroedering van sport. Zo creëren we met elkaar een oudervriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen. Het Nationaal Ouderenfonds begeleidt De Derde Helft door te enthousiasmeren en stimuleren, te werven en te organiseren. We ondersteunen de sportverenigingen verder met een starterspakket vol praktische tips. Onderdeel van het opstartproces is zorgen dat De Derde Helft duurzaam belegd wordt bij de sportvereniging. Daarvoor worden ouderencommissies opgericht, bestaande uit leden en niet-leden van de vereniging. De commissie wordt onderdeel van de club. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle commissies in een club.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
We richten ons in De Derde Helft op alle mannen en vrouwen vanaf 55 jaar, vooral op hen die geen onderdeel meer zijn van een sociaal netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet meer werken en het netwerk van de werkvloer missen. Onze droom is dat sportverenigingen in heel Nederland ouderen actief betrekken bij hun club en drempels verlagen om deze steeds groter wordende groep te verwelkomen.
De Derde Helft verbindt mensen: gezellig en heel gezond. Want: wie zich verbonden voelt met anderen is gelukkiger en gezonder en loopt minder kans te vereenzamen. Dit hebben we de afgelopen jaren gezien en onderzocht bij ons aangepast sport- en beweegproject OldStars Sport, en in onze eerste ervaringen met De Derde Helft-pilots. Omdat ouderen door hun vrijwilligerswerk en deelname aan activiteiten een betekenisvolle rol in de samenleving (blijven) spelen, leidt De Derde Helft ook tot vermindering en zelfs voorkoming van eenzaamheid.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 10.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Met uw steun kunnen wij het fysieke en mentale welzijn van ouderen door heel Nederland verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden om hun sociale netwerk blijvend te onderhouden, vitaal te blijven en zich op een actieve en zinvolle manier in te zetten bij hun lokale vereniging. Uw bijdrage zou ten goede komen aan de directe kosten in de begroting, waaronder de aanschaf van materialen en hulpmiddelen.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 374
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:30
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:49
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:30
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:15
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
24 maart 2022 op 20:32
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
24 maart 2022 op 19:40
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: te groot
Petra
24 maart 2022 op 17:53
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Te grote organisatie
Melding
25 februari 2022 op 15:17
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
25 februari 2022 op 15:17
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
25 februari 2022 op 15:17
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
25 februari 2022 op 15:17
Workflow verstuurd