Subsidie aanvraag mens : Inzending # 369   
Uniek ID
HBM-369-599332-2018
Klaartje
B
Petra
C
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
B
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Jua
Adres
Ivoorhorst 209
Den Haag 2592 TJ
Map It
Website
www.stichtingjua.org
KvK-nummer
50531867
IBAN-nummer
NL03 INGB 0005 472706

Gegevens contactpersoon

Naam
Anneloes Bal-van Dijk
Telefoon
0657071058
E-mailadres
Bestuurjuarescuecenter@gmail.com
Wat is de naam van uw project?
Jua Childrens Home & Rescue Centre
Wat wilt u met dit project bereiken?
Stichting Jua is opgericht op 13 juli 2010 als fondsenwervende stichting ten behoeve van de uitvoerende werkzaamheden in Watamu Kenia. Jua Rescuecenter opende haar deuren in Kenia op 17 juni 2011.
De aanleiding voor de oprichting was het feit dat er geen enkele hulp bestond voor mishandelde meisjes aan de kust van Kenia. Deze meisjes werden vaak noodgedwongen opgevangen in weeshuizen waar geen adequate ondersteuning voor deze hulpvraag was. Jua biedt deze hulp wel.

De doelgroep zijn mishandelde meisjes in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De meeste meisjes zijn bij binnenkomst in Jua zwanger of reeds bevallen waardoor Jua ook veel baby’s huisvest en verzorgd. De meisjes zijn vaak slachtoffer van: gedwongen huwelijk, seksueel geweld, sekstoerisme, kind zwangerschappen of fysiek geweld.
Jua kan twaalf meisjes en twaalf baby’s huisvesten. Vanwege het misbruik hebben de meisjes vaak te maken met rechtszaken welke af en toe zeer ingewikkeld kunnen zijn wanneer er familie bij betrokken is. Angst en loyaliteit en omkoping van de verdachte speelt regelmatig een rol.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
De doelstelling van Jua is zorgen voor een veilige leefomgeving waar de meisjes kunnen werken aan hun trauma. Jua biedt een programma waar ontwikkeling op fysiek, emotioneel en economisch gebied centraal staat zodat de meisjes na het volgen van het programma in staat zijn op eigen benen te staan en meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Jua geeft ook voorlichting over de rechten van het kind. Sinds medio 2017 is Jua door de kinderbescherming geautoriseerd om zelf op signalen van misbruik af te gaan en deze te onderzoeken.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
- kleinschalig project met een direct resultaat
- grote persoonlijke betrokkenheid (zie projectplan voor de achtergrond van de stichting)
- het project komt ten goede aan kinderen waarvoor geen alternatieve opvang voor aanwezig is. Doel van het project is opvang, begeleiding, onderwijs en het opkomen voor de rechten van deze kinderen
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 2.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Studiekosten: schoolgeld, boeken en materialen, schooluniformen
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 369
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:33
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:50
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:33
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:49
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: vorig jaar gesteund.
Klaartje
24 maart 2022 op 20:46
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
24 maart 2022 op 19:31
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: zie dat we ze vorig jaar gesteund hebben. Voldoet verder wel
Petra
24 maart 2022 op 18:00
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Dit jaar niet. Heeft vorig jaar 2,5 K gekregen
Melding
23 februari 2022 op 22:35
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
23 februari 2022 op 22:35
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
23 februari 2022 op 22:35
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
23 februari 2022 op 22:35
Workflow verstuurd