Subsidie aanvraag mens : Inzending # 368   
Uniek ID
HBM-368-140193-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
B
Bestuur status
A
Bedrag
€ 5.000,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Vrienden van Mikondo
Adres
Kon. Wilhelminalaan 37
Deventer 7415 KP
Map It
Website
www.mikondo.nl
KvK-nummer
08107971
IBAN-nummer
NL37 INGB 0009 3940 95

Gegevens contactpersoon

Naam
Mieke Rang
Telefoon
0521381925
E-mailadres
miekerang@xs4all.nl
Wat is de naam van uw project?
Examengelden en schoolbanken voor leerlingen van LA TULIPE
Wat wilt u met dit project bereiken?
Leerlingen van de school LA TULIPE in Mikondo (DRCongo) uitgaande van de Congolese stichting PROJETS MIKONDO willen wij helpen
1) bij het BETALEN VAN EXAMENKOSTEN voor tenminste 101 leerlingen.
2) door te zorgen voor tenminste 30 goede SCHOOLBANKEN (4 of 3 persoons per stuk)

Wij willen hiermee bereiken
1) dat in elk geval 101 kandidaten uit armlastige families die klaar zijn voor het examen het diploma kunnen halen waarvoor de school ze opleidt, ook al kunnen ze de examenkosten niet betalen.
2) En voor al de leerlingen in de lokalen willen we zorgen voor aanvulling met goede SCHOOLBANKEN, waar die nu nog gammel zijn.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Examens. Zorgen voor het geld dat de school aan de Congolese overheid moet betalen voor de examengelden cursus 2021-2022. Het gaat om staatsexamens, dus erkende diploma’s.
Het is nu reeds duidelijk welke kandidaten in elk geval zullen willen opgaan voor het examen. Ze zijn al door de school LA TULIPE opgegeven bij de overheid. Maar voor de kosten kunnen hun ouders niet zorgen. Dat is steeds weer gebleken afgelopen jaren, zodat het voor vrijwel alle kinderen feitelijk onmogelijk is een diploma te halen, al is het onderwijs nog zo goed op LA TULIPE.). Daarom willen wij weer zorgen dat het daar niet op vastloopt.
Wij willen voor de examens het geld ter beschikking te stellen van liefst alle kandidaten die nu bekend zijn. 101 kandidaten waarvan nu al vaststaat dat ze opgaan naar het staatsexamen. Op dit moment kan worden uitgegaan van deze aantallen voor dit jaar. Naar verwachting zullen er wel meer zijn. Daarvoor zoeken we dan alsnog een andere oplossing op de valreep. -
Schoolbanken. Met het bedrag dat beschikbaar komt, wordt beste kwaliteit hout aangekocht. Dan worden daar 30 banken van gemaakt volgens de procedures van afgelopen 4, 5 jaar. In eigen beheer met eigen mensen. Daardoor worden veel kosten bespaard.
Per bank kost het aan materialen en transport en een kleine vergoeding voor de jongens (i.c. maaltijden) 100 USD. Voor de rest is de arbeid vrijwilligers
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Uw Stichting is net als de onze gericht op "Kleinschalige projecten met inzet van voornamelijk vrijwilligers met een grote persoonlijke betrokkenheid."
Het voorgestelde project "Examengelden en schoolbanken" komt ten goede aan economisch zeer zwakke jonge memsen. Projets Mikondo, onze Congolese partner strijdt tegen ongeletterdheid door gratis kwaliteitsonderwijs te bieden aan kinderen die geen toegang tot onderwijs hebben wegens de kosten die daar aan verbonden zijn. .
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Het volledige bedrag wordt meteen overgemaakt naar PROJETS MIKONDO in Kinshasa, geoormerkt en gespecificeerd (d.w.z. "voor 30 banken en voor examengelden".)

Ons banknummer is NL37 INGB 000 93 94 095 tnv Stichting Vrienden van Mikondo in Deventer.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 368
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:33
Status: Goedgekeurd

Petra
27 april 2022 op 10:51
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Paul
25 april 2022 op 22:33
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:48
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: bespreken met Sjeng. Schoolbanken zijn 2782,69 kan ook.
Klaartje
24 maart 2022 op 20:50
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: desnoods alleen schoolbanken of alleen examengeld. ALs we alles doen dan ook de bankkosten 🙂
Caroline
24 maart 2022 op 19:24
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: 30 schoolbanken
Petra
24 maart 2022 op 18:03
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ik geef nu een A project via Sjeng binnengekomen zouden wij 3 jaar steunen.
Melding
23 februari 2022 op 19:34
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
23 februari 2022 op 19:34
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
23 februari 2022 op 19:34
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
23 februari 2022 op 19:34
Workflow verstuurd