Subsidie aanvraag mens : Inzending # 367   
Uniek ID
HBM-367-129584-2018
Klaartje
B
Petra
A
Caroline
B
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Move
Adres
Maliesingel 28-1
Utrecht 3581 BH
Map It
Website
https://www.stichtingmove.nl/
KvK-nummer
30264136
IBAN-nummer
NL42RABO0149873514

Gegevens contactpersoon

Naam
Isabella van der Gaag
Telefoon
0651076929
E-mailadres
isabella@stichtingmove.nl
Wat is de naam van uw project?
Stichting Move - Move je buurt 2022
Wat wilt u met dit project bereiken?
Stichting Move streeft naar een gelijkwaardige, kansrijke en inclusieve maatschappij. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten voor het basisonderwijs en het vmbo ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen op basis van die talenten. Dit doen zij niet alleen, zij worden hierbij geholpen door studenten die zich vrijwillig inzetten. In al onze Move-projecten staat dan ook ontmoeting en contact centraal. De kinderen, jongeren, studenten en de mensen waarvoor zij in actie komen, leren elkaar kennen en ontdekken andere perspectieven en leefwerelden.

Move je buurt is onderdeel van de Move Leerlijn. Met dit project bereiken wij kinderen van 10 tot 13 jaar uit groep 7/8 van een basisschool uit een kwetsbare wijk in een van de elf steden waar wij actief zijn. De basisschoolklas koppelen wij aan een studentencommissie van gemiddeld vijf tot zes studenten. In vier tot zes maanden met daarin zeven contactmomenten, komen de kinderen en studenten in actie voor de wijk. Bottom-up werken staat daarbij centraal: de ideeën en de wensen van de kinderen staan voorop, de studenten helpen de kinderen met de uitvoering van de ideeën. Voorbeelden zijn lunchen met eenzame ouderen of het opruimen van afval in de wijk.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Move wil kortom een positieve bijdrage leveren aan kansengelijkheid van kinderen en helpen om de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond tegen te gaan. Wij geloven dat ontmoeting tussen studenten, kinderen en de mensen waar zij voor in actie komen zorgt voor zo’n inclusievere samenleving. Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden individuele kansen vergroot en krijgt polarisatie geen kans. In al onze projecten speelt ontmoeting dan ook een belangrijke rol.

Een Move je buurt-project is geslaagd als kinderen en studenten trots zijn op het resultaat en eigenaarschap voelen over het project. Daarnaast geven wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van talenten en bepaalde vaardigheden zoals samenwerken, plannen en organiseren. Tot slot is het project geslaagd wanneer de kinderen een beeld hebben gekregen van het studentenleven en kennis hebben gemaakt met nieuwe sporten en opleidingen.
Concreet willen we dat de kinderen na afloop van onze projecten:
• Hun perspectief hebben verbreed door kennis te maken met studenten;
• Inzicht hebben gekregen in hun talenten en weten hoe ze die in kunnen zetten;
• Hebben gezien hoe zij zich actief in kunnen zetten voor hun omgeving.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Van der Hucht De Beukelaar Stichting richt zich op het ondersteunen van lichamelijk, geestelijk of economisch zwakkere mensen of groepen. Stichting Move sluit aan op het deze doelstelling, omdat wij ons inzetten voor kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken en die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Door ons in te zetten voor deze kinderen en jongeren werken wij aan gelijke kansen voor iedereen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.500,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Met een bijdrage van 5.500 euro van Van der Hucht De Beukelaar Stichting kunnen wij maar liefst 25 kinderen uit groep 7 of groep 8 laten ontdekken wat zij waard zijn en komen vijf studenten in actie in een van de steden waar wij actief zijn. Het bedrag wordt volledig besteed aan de uitvoering van het Move je buurt project, waarmee wij kinderen en studenten samen een wijkactie laten opzetten om de buurt te verbeteren.

Opmerking: De statuten van Move konden niet meer toegevoegd worden aan de bestanden hieronder. Op aanvraag kunnen de statuten nagestuurd worden per mail.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 367
Laatst bijgewerkt: 25 april 2022 op 22:33
Status: Afgewezen

Petra
27 april 2022 op 10:51
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Paul
25 april 2022 op 22:33
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
25 maart 2022 op 11:46
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: salariskosten en te groot
Klaartje
24 maart 2022 op 20:56
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: laten we dit even bespreken. Ik vind dat ze veel vragen en het is mij niet helemaal duidelijk waarvoor. Zitten daar ook salariskosten in?
Caroline
24 maart 2022 op 19:23
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Komt me heel bekend voor. Eerder volgens mij niet gesteund. Nu?
Petra
24 maart 2022 op 18:08
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Ik heb lang getwijfeld omdat dit een grote organisatie is die ook met alle grote goede doelen organisaties samenwerkt. Maar de activiteiten op buurt / lokaal niveau in Nederland geven bij mij toch de doorslag om dit project te steunen
Melding
23 februari 2022 op 15:54
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
23 februari 2022 op 15:54
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
23 februari 2022 op 15:54
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
23 februari 2022 op 15:54
Workflow verstuurd