Subsidie aanvraag mens : Inzending # 320   
Uniek ID
HBM-320-702144-2018
Klaartje
nog geen waarde
Petra
nog geen waarde
Caroline
nog geen waarde
Commissie status
nog geen waarde
Bestuur status
nog geen waarde
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe
Adres
Schutterspad 37
Heelsum 6866 ET
Map It
Website
https://dierenvoedselbankvalleienveluwe.nl
KvK-nummer
65842685
IBAN-nummer
L86SNSB0935392114

Gegevens contactpersoon

Naam
Michel Louvet
Telefoon
0614805102
E-mailadres
dvbvalleienveluwe@gmail.com
Wat is de naam van uw project?
Groei 2021-2024
Wat wilt u met dit project bereiken?
Onze stichting is in 2016 opgericht omdat we zagen wat het voor mensen betekende om noodgedwongen afscheid te moeten nemen van hun huisdieren. Vanuit de Stichting Dierenvoedselbank Vallei & Veluwe willen wij ons daarom met hart en ziel inzetten voor het welzijn van mens en dier en willen wij het gedwongen afscheid vanwege financiële redenen zoveel mogelijk voorkomen.

Met Project Groei willen we op een verantwoorde manier zowel de groeiende hulpvraag die versterkt is door corona, als de regionale groei van ons initiatief realiseren. We hebben daar de volgende operationele doelstellingen voor opgesteld:
1. Het realiseren van een centrale locatie waar mensen terecht kunnen met hun vragen, die tevens kan dienen als centrale opslag en als uitdeelpunt.
2. Het starten van nieuwe dierenvoedselbanken om tegemoet te komen aan de nood.
3. Het aanschaffen van een bedrijfsauto/bestelbus voor de regionale bevoorrading.
4. Het uitbouwen van ons donatie- en supportnetwerk zodat er doorlopend voldoende ondersteuning is voor de mensen en dieren die we helpen.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
De nood in de regio is groot. Om niet te hard van stapel te lopen en de groei op een gezonde manier bij te benen hebben we het bestuursbesluit genomen om maximaal één nieuwe dierenvoedselbank per anderhalf jaar te starten. We starten daarbij in plaatsen waar er voldoende vrijwilligers zijn en verstrekken een beginkapitaal om de opstartperiode zonder problemen te overbruggen.

Fasering:
2021-2022: Realiseren van de voedselbank in Veenendaal
2022-2024: Realiseren van de voedsel bank volgende gemeente (nader te bepalen)

Het realiseren van een centrale locatie:
Al heel lang bestaat het verlangen om een eigen locatie te hebben met daarbij een opslagmogelijkheid voor al het dierenvoer.

Het aanschaffen van een bedrijfsauto/bestelbus
Een eigen vervoermiddel voor de stichting, waarmee we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn, is geen overbodige luxe en wordt qua noodzaak steeds urgenter. Gezien het aantal gezinnen dat we helpen en de regio waarin ze wonen is een eigen vervoermiddel eigenlijk onmisbaar. Op het moment dat we een eigen vervoermiddel hebben zal deze, door de bedrukking, tevens voor meer bekendheid zorgen in de omgeving.

Het ontwikkelen en uitrollen een socialmediastrategie gecombineerd met een offline promotiecampagne.

Het realiseren van een bedank event waardoor het contact tussen cliënten en donateurs bevorderd wordt.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Ons project sluit aan op uw doelstelling omdat het voorkomen van een gedwongen afscheid het welzijn van zowel mens als dier bevordert. Het mogen houden van het huisdier werkt stress verlagend, het kan de sociale interactie bevorderen (denk aan het uit laten van een hond), het helpt bij ingewikkelde verwerkingsprocessen en het voorkomt onnodige eenzaamheid. Tevens voorkomt het dat huisdieren verwaarloosd of achtergelaten worden. Door onze steun gaan mensen eerder met hun huisdier naar een dieren arts waardoor onnodig dierenleed voorkomen wordt.

Uit andere nationale en internationale onderzoeken blijkt zelfs dat huisdieren:
➢ een kalmerende werking hebben en zorgen voor verlaging van hartslag en bloeddruk;
➢ de geestelijke capaciteiten stimuleren zoals het geheugen en communicatieve vaardigheden.
➢ de ontwikkeling van het inlevingsvermogen stimuleren.
➢ een positief effect hebben op het gevoel van eigenwaarde: een dier is niet (ver)oordelend.
➢ mensen helpen zich te concentreren en zich niet te laten afleiden.
➢ de openheid van mensen ten aanzien van hun omgeving vergroten.

Inmiddels staan we als dierenvoedselbank 150 gezinnen bij, en helpen we daarmee in totaal ongeveer 250 huisdieren. Om de week mogen de diereneigenaren langskomen. Steeds meer mensen kloppen bij ons aan.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 5.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Aan één van de volgende vijf onderdelen waarbij u zelf uw voorkeur kunt aangeven:
1. Realiseren van een centrale locatie waar vanuit de goederen worden uitgedeeld en waar vanuit voorlichting en educatie rondom het hebben van een huisdier plaats vindt.
2. Het opzetten van lokale dierenvoedselbanken in onze regio.
3. Een vervoersmiddel om alle uitdeelpunten mee te bevoorraden.
4. Een promotie campagne waarmee we ons werk op de kaart zetten en verder gaande groei realiseren.
5. Een bedank event. Waarin we ontmoeting realiseren tussen rijk en arm en zo de wederzijdse betrokkenheid vergroten.

Mocht u zich onverhoopt niet kunnen vinden in deze vijf punten waarmee wij een werken aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar wij tegen aan lopen dan is natuurlijk een donatie voor dierenvoer of dierenspeeltjes ook welkom. Een dergelijk donatie zal alleen niet meegenomen worden in het bedrag wat wij hopen te werven met dit projectplan.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 320

Toegevoegd: 6 mei 2021 op 13:43

Status: In afwachting

Pre-status geven (Wacht op bijdrage)

  • Gebruiker: Caroline (In afwachting)
  • Gebruiker: Klaartje (In afwachting)
  • Gebruiker: Petra (In afwachting)

Melding
6 mei 2021 op 13:43
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
6 mei 2021 op 13:43
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
6 mei 2021 op 13:43
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
6 mei 2021 op 13:43
Workflow verstuurd