Subsidie aanvraag mens : Inzending # 314   
Uniek ID
HBM-314-110380-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 3.820,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Elímu Mount Elgon
Adres
Reinier de Graafstraat 3
Tilburg 5017 GP
Map It
Website
www.elimumountelgon.nl
KvK-nummer
18079162
IBAN-nummer
NL71 TRIO 0198 1068 07

Gegevens contactpersoon

Naam
Ad Waijers
Telefoon
0630057838
E-mailadres
info@elimumountelgon.nl
Wat is de naam van uw project?
Bouw en inrichting van docentenwoningen bij de Andersen Nursery and Primary School
Wat wilt u met dit project bereiken?
Midden jaren negentig vestigt de Nederlandse tropenarts Bea Andersen-Schipper zich in het dorpje Chepchoina, op de flanken van Mount Elgon in West-Kenia. Al spoedig zet Bea - met eigen middelen - een kliniek op van waaruit zij medische zorg biedt aan de lokale bevolking. In 1998 volgt een kleine kleuter- en basisschool en meer projecten volgen snel. De Andersen Primary School die Bea in 1998 begon, is inmiddels met onze ondersteuning door de jaren heen gegroeid tot een school met ruim 1.100 leerlingen en 33 docenten. Echter, door de afgelegen ligging van de scholen komen veel docenten van ver en zijn afhankelijk van het (vaak vertraagd) openbaar vervoer, dat vooral in periodes van overmatige regen regelmatig uitvalt.
Door dit project zal de onderwijskwaliteit op de Andersen Primary School in Chepchoina, Kenia, drastisch verbeteren:
• Het wegvallen van de extreem lange reistijden van docenten zal ervoor zorgen dat er veel minder lesuitval is.
• Ook zullen de docenten minder vermoeid zijn, waardoor de lessen beter en plezieriger zullen worden, voor zowel de docent als de leerlingen.
• Doordat de docenten bij de school komen te wonen, hebben zij meer tijd om huiswerk na te kijken en zullen dus ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.
• De docenten zijn beter in staat om oudergesprekken te voeren en vergaderingen bij te wonen.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
We willen dit probleem oplossen door het bouwen van kleine, maar degelijke woonruimtes aan de rand van het schoolterrein. Het ontwerp dat we hebben laten maken, gaat uit van een kleine woonkamer met keukentje, een slaapkamer en losstaand sanitair met een toilet en stromend water. Elke woning is geschikt voor een één- of tweepersoonshuishouden, zodat ook docenten met een partner hun intrek kunnen nemen. De woonruimtes zullen worden gebouwd aan de rand van het schoolterrein, langs de doorgaande weg. Deze locatie, en de reuring van bewoning, zorgen voor extra veiligheid tegen insluipers die het op de school gemunt hebben. De woningen worden eenvoudig ingericht met een bed (zonder matras), een kast, een tafel, stoelen en wat haken aan de muur. De woningen zijn onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van het dienstverband en de docenten hoeven dus ook geen huur te betalen.

De kosten voor een blok van drie woningen zijn € 14.267,-, inclusief inrichting en de bouw van een sanitairblok. Wilde Ganzen draagt aan elk blok een bedrag bij van € 4.536,-. We streven ernaar een totaal van acht units van drie woningen te bouwen.

Bij de Van der Hucht De Beukelaar Stichting willen we ondersteuning aanvragen voor de inrichting. Deze zijn per blok van drie woningen in totaal € 955,-. Voor 8 blokken van 3 (dus 24 woningen) in totaal 7.640,-, waarvan we de helft aan u willen vragen.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
De Van der Hucht De Beukelaar Stichting en Stichting Elímu Mount Elgon vinden overeenstemming in de hoge mate waarin we belang hechten aan persoonlijke betrokkenheid in het ondersteunen van minderbedeelden. Wij richten ons met ons werk op de ca. 100.000 mensen in zeer afgelegen en achtergestelde regio Chepchoina in Kenia. Stichting Elímu Mount Elgon ziet het als haar missie om de ontwikkeling van Chepchoina te bevorderen door ernaar te streven alle kinderen in de regio goed en passend onderwijs te bieden. In de praktijk vertaalt deze missie zich naar het bieden van financiële en/of materiële steun aan projecten die een relatie hebben met onderwijs en beroepsopleidingen in het projectgebied. Sinds 2005 is de stichting actief bezig met het bouwen van peuter- en basisscholen, maar ook scholen voor voortgezet onderwijs en vakscholen. Kinderen uit arme gezinnen worden middels een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Mount Elgon mogelijk is.
Wij werken als bestuur op vrijwillige basis. De stichting wordt ondersteund door de vrijwilligers van Tante Pollewop (www.tantepollewop.org), de winkel in gebruikte dames- en kinderkleding in Tilburg. De opbrengsten van de winkel komen ten goede aan de projecten van Stichting Elímu Mount Elgon. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren waar nodig.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 3.820,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
De inrichting van vier van de beoogde acht blokken van drie docentenwoningen.
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 314

Toegevoegd: 5 maart 2021 op 15:05

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:04

Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:05
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:04
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:00
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Inrichting 4 blokken van 3 woningen
Klaartje
8 april 2021 op 17:55
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 09:48
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Caroline
6 april 2021 op 22:43
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: furniture 955,-
Melding
5 maart 2021 op 15:05
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
5 maart 2021 op 15:05
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
5 maart 2021 op 15:05
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
5 maart 2021 op 15:05
Workflow verstuurd