Subsidie aanvraag mens : Inzending # 304   
Uniek ID
HBM-304-177302-2018
Klaartje
C
Petra
C
Caroline
C
Commissie status
C
Bestuur status
C
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Kenia Health
Adres
Commissieweg 2
De Wijk 7957 ND
Map It
Website
www.keniahealth.nl
KvK-nummer
67982751
IBAN-nummer
NL97INGB0007727331

Gegevens contactpersoon

Naam
Ann Wekesa
Telefoon
0628326699
E-mailadres
keniahealthnl@gmail.com
Wat is de naam van uw project?
Levensreddende moeder- en kindzorg voor arme plattelandsgemeenschappen in Webuye, West-Kenia
Wat wilt u met dit project bereiken?
Wist u dat Kenia een van de hoogste moedersterfte heeft in de wereld? Hoewel in de grootste steden van het land de toegang tot een ziekenhuis redelijk is geregeld, geldt dit op het platteland van Kenia veel minder. Verreweg de meeste (zwangere) moeders in de provincie Bungoma, West Kenia, krijgen geen professionele verloskundige zorg. Ze bevallen onder slechte omstandigheden thuis of aan de kant van de weg. Een onmenselijke en zeer risicovolle situatie. Iedere complicatie kan dodelijk zijn, voor moeder en kind. Moedersterfte in Kenia is dan ook een van de hoogste wereldwijd.

Geboren en getogen in een van deze gemeenschappen, heb ik - Ann Wekesa - van dichtbij meegemaakt wat armoede betekent voor de gezinnen en hun kinderen die hier leven. Als enige van mijn hele school kreeg ik de kans verder te leren, een opleiding te volgen, en mij uiteindelijk als arts in Nederland te vestigen met mijn familie. Dit heeft mij geholpen om de betekenis van universele toegang tot gezondheidszorg te begrijpen en tegelijkertijd weet ik het gebrek aan de meest basale zorg die nodig is in mijn geboortedorp en regio. Ik heb het voorrecht te wonen in een land waar toegang tot goede gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid is. Daar gaan wij – hopelijk samen met u - iets aan doen! Iedereen verdient namelijk een kans op goede zorg.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Doelstelling: Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en inclusieve gezondheidszorg via:
1) Het realiseren van onze geboortecentrum voor kwalitatieve moeder- en kindzorg voor de allerarmsten voor de afgelegen dorpen op het platteland. De lokale gezondheidsvoorzieningen in de omgeving niet zorgwaardig en in erbarmelijke staat. De ziekenhuizen in de steden puilen uit, zijn te duur of de afstand is te groot voor de dorpelingen. Door onze

2) Interventies met gezondheidswerkers in de gemeenschap. Door kennis te delen met de de dorpelingen neemt het bewustzijn toe. Dit draagt bij aan een vroegtijdige hulpvraag (in plaats van te wachten totdat het probleem al te groot is geworden).

3) Het bieden van een microkredietprogramma voor het versterken van de sociaaleconomische positie van kwetsbare moeders. De coronacrisis laat duidelijk zien waarom juist dit programma voor de middellange termijn zo belangrijk is: het biedt een buffer voor financiële noodgevallen.
Door het verstrekken van kleine kredieten kunnen deze gezinnen een eigen bedrijf starten. Zij krijgen training en structurele begeleiding zodat de investering succesvol wordt.

Door middel van het microkredietprogramma wordt toegewerkt naar werk en een inkomen en eigen spaargeld, zodat zij - of de maandelijkse bijdrage aan de zorgverzekering kunnen betalen of via hun spaargeld zorg kunnen betalen.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
Wij denken dat ons project maximaal bijdraagt aan uw doelstellingen:

Ons project zal leiden tot de volgende sociale en economische effecten:

Gezondheid
- Afname van neonatale, maternale en algemene bevolkingssterfte als gevolg van het verlenen van kwaliteitsdiensten op het gebied van gezondheidszorg.

Productiviteit
- Een betere gezondheidstoestand van de doelpopulatie verhoogt hun productiviteit en hun vermogen om inkomsten te genereren;

Werkgelegenheid en een inkomen
- Direct: het creëren van banen voor klinisch en niet-klinisch ziekenhuispersoneel (zie toelichting hieronder).
- Indirect: extra werkgelegenheid in sectoren zoals leveranciers van ziekenhuis verbruiksartikelen en medisch-technische onderdelen, schoonmaakdiensten, lokale bedrijven, enz.
- Via een programma van microkredieten kunnen gezinnen een eigen bedrijfje opstarten en een gezinsinkomen voor zelfredzaamheid verdienen.
- Om zich in de toekomst te kunnen wapenen tegen een soortgelijke crisissen, zetten wij spaargroepen op, zodat de lokale dorpelingen in kleine groepen, naast een microkrediet, ook gaan sparen.

Vaardigheden en kennis van gezondheidswerkers
- Continu bijscholen en trainen zorgt voor een hoge standaard van kennis en expertise van onze zorgprofessionals, hetgeen een positief effect heeft op de gezondheidszorg in de regio.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 4.000,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Uw donatie zal volledig ten goede komen aan het microkredietprogramma. Uw donatie zal volledig in het revolverende fonds worden gestopt, zodat dit een maximaal aantal vrouwen zal bereiken.

Graag zoeken wij uw eenmalige steun hierbij. Wij willen u hartelijk danken voor het in overweging nemen van onze aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Ann Wekesa
Bijlage begroting
Bestand
Bestand
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 304

Toegevoegd: 27 februari 2021 op 14:08

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:08

Status: Afgewezen

Petra
19 mei 2021 op 20:08
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Afgewezen.
Petra
19 mei 2021 op 20:08
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:15
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 18:10
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 14:54
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Geen financiering van microkredieten
Caroline
7 april 2021 op 18:56
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: realiseren ziekenhuis. Te groot?
Melding
27 februari 2021 op 14:08
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
27 februari 2021 op 14:08
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
27 februari 2021 op 14:08
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
27 februari 2021 op 14:08
Workflow verstuurd