Subsidie aanvraag mens : Inzending # 296   
Uniek ID
HBM-296-927444-2018
Klaartje
A
Petra
A
Caroline
A
Commissie status
A
Bestuur status
A
Bedrag
€ 4.864,00
Algemene voorwaarden geaccepteerd
  • Ik begrijp dat er geen bouw-, personeels- en reiskosten worden vergoed
  • Ik begrijp dat Individuele hulpverlening in principe niet voor subsidie in aanmerking komt.

Gegevens aanvrager

Naam organisatie
Stichting Stop Poverty
Adres
Transistorstraat 31
Almere 1322 CK
Map It
Website
www.stop-poverty.org
KvK-nummer
39097794
IBAN-nummer
817592659

Gegevens contactpersoon

Naam
Arie Kruizinga
Telefoon
0644760622
E-mailadres
administratie@stop-poverty.org
Wat is de naam van uw project?
Geef kansarme meisjes in Oeganda een kans op een mooie toekomst
Wat wilt u met dit project bereiken?
Wat als je als meisje in Oeganda wordt geboren? Helaas en pijnlijk om te constateren, maar de vooruitzichten zijn allesbehalve gunstig. Meisjes in Oeganda zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel van armoede en discriminatie. Altijd in de schaduw van hun broertjes krijgen ze zelden de kans hun vleugels uit te slaan. Kansarme en achtergestelde tienermeisjes hebben bovendien grote kans ongewenst – en met geweld - zwanger te raken. Door deze “schande” kunnen zij niet bij hun familie terecht met als gevolg da zij: 1) op inhumane wijze illegale abortussen toepassen, 2) vroegtijdig school moeten verlaten, op straat terecht komen met hun kind in de prostitutie belanden om hun kind te verzorgen, 3) hun kind uit wanhoop te vondeling leggen en 4) met grote sociaal-emotionele proberen te maken krijgen.

Terwijl het juist meisjes zijn die als vrouw en moeder het verschil kunnen maken. ALS ze de kans krijgen om naar school te gaan en een eigen inkomen leren verdienen. In Afrika zijn vrouwen de spil in de keten van voedsel verbouwen, verwerken en verkopen. Als het goed gaat met de vrouwen, gaat het goed met het gezin, de kinderen, de familie en uiteindelijk de hele gemeenschap. Investeren in vrouwen is dus investeren in een duurzame toekomst.

Door onze vakopleiding, met een extra focus op 'life skills', krijgen zij een goede kans op een waardevol leven, ook voor hun kinderen.
Hoe denkt u dit te gaan bereiken?
Visie: Een zelfredzaam en eerlijk leven voor vele honderden jonge meisjes en tienermoeders door onze Fashion Design opleiding.

Doel 1: Door het geven van een hoogwaardige vakgerichte opleiding, krijgen kansarme meisjes een goede kans op werk en een eigen inkomen. Door op eigen benen te leren staan, wordt de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie doorbroken en kunnen tienerzwangerschappen worden voorkomen.
Doel 2: In het geval van tienermoeders wordt er een reëel alternatief geboden voor prostitutie en gevaarlijke abortussen en een mogelijkheid tot een eigen inkomen.
Doel 3: Door een gecertificeerd diploma is er een maximale kans op werk en inkomen. Daarnaast kan er een microkrediet worden verstrekt als de meisjes een eigen bedrijfje willen opstarten.
Doel 4: Doordat de vakopleiding veel aandacht besteed aan ‘life skills’ en daarnaast therapie en counseling wordt aangeboden, kunnen de meisjes aan hun herstel en zelfvertrouwen werken, zodat zij zich beter weerbaar worden in de toekomst.

Resultaat: Door een diploma/certificaat van het Ministerie van Onderwijs, krijgen deze jonge meisjes en moeders makkelijker een baan of kunnen een eigen onderneming beginnen. Door een eigen inkomen kunnen zij een veilige en stabiele woonsituatie realiseren voor henzelf en (in de toekomst) hun gezin en kunnen ook hún kinderen straks naar school.
Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van onze stichting?
1) Met dit programma kunnen wij het welzijn en de gezondheid van de meest kwetsbare mensen in de samenleving structureel verbeteren. Onze opleiding zorgt voor vakkennis en technische baggage om een eigen inkomen te realiseren. Ook werken wij aan vaardigheden van de meisjes die hun zelfvertrouwen en eigenwaarde zal gaan versterken. Dit maakt hen weerbaar in de toekomst.
Dit draagt hiernaast ook bij aan het welzijn van hun kind(eren) en gezin.

2) Stichting Stop Poverty werkt volledig onbezoldigd. Alle donaties komen daardoor maximaal ten goede aan het project. Ons doel is niet onszelf in stand te houden. Uiteindelijk moet er zelfredzaamheid worden bereikt. Zo hebben de financiële middelen ook een structurele impact. Daarom volstaat een eenmalige donatie om ons programma structureel te kunnen garanderen.

3) Voor Stop Poverty is de rol van de lokale bevolking van essentieel belang. Ons werk is vraaggestuurd en de inzet van de lokale bevolking is cruciaal bij ons werk. Alleen samenwerken met lokale mensen kan ervoor zorgen dat het project verankerd raakt. Naast dat wij met professionals werken in Oeganda, werken wij met vele vrijwilligers lokaal. Zij komen uit de gemeenschap en helpen bij het opzetten van het programma. De lokale overheid draagt hiernaast bij in kennis en middelen.
Welke bijdrage zou u willen ontvangen?
€ 4.864,00
Indien wij u aanvraag honoreren, waar gaat u het geld dan aanbesteden?
Uw donatie wordt voor 100% besteedt aan de inrichting van ons Fashion Design school.
Er blijft in Nederland niets aan de strijkstok hangen. Onze stichting werkt volledig onbezoldigd.

Door ons landbouwprogramma zorgen wij voor lokale inkomsten. Dit dekt de operationele kosten van het programma en zorgt dat ervoor dat het onderhoud & reparaties aan de inrichting en materialen is gegarandeerd voor de structurele termijn. Zo zorgen wij voor zelfredzaamheid en wordt donorafhankelijkheid voorkomen.
Bijlage begroting
Bestand

Nadat u deze aanvraag verstuurd krijgt een bevestiging en zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen

Inzending ID: 296

Toegevoegd: 26 februari 2021 op 11:24

Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021 op 20:12

Status: Goedgekeurd

Petra
19 mei 2021 op 20:12
Goed- of afkeuring per mail naar aanvrager: Goedgekeurd.
Petra
19 mei 2021 op 20:12
Toekenning bestuur status: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 20:25
Toekenning commissie status & bedrag: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Klaartje
8 april 2021 op 18:17
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Petra
8 april 2021 op 15:10
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: Geen opm.
Caroline
7 april 2021 op 20:02
Pre-status geven: Inzending bijgewerkt en als voltooid gemarkeerd.
Notitie: kleinschalig
Melding
26 februari 2021 op 11:24
Verstuurde melding:Mail met link inbox voor pre-status
Melding
26 februari 2021 op 11:24
Verstuurde melding:Bevestiging nieuwe aanvraag
Melding
26 februari 2021 op 11:24
Verstuurde melding:Melding van binnenkomst naar aanvrager
Workflow
26 februari 2021 op 11:24
Workflow verstuurd